Leerlingenraad

Net voor de herfstvakantie kiezen de leerlingen in elke klas twee vertegenwoordigers. Elk kind mag zich kandidaat stellen. De klasleerkracht schrijft iedere naam op een briefje. Een onschuldige hand (die van de juf of meester) trekt 2 namen per klas.

De klasvertegenwoordigers zetelen in de leerlingenraad. In elke klas wordt nagedacht over noden, voorstellen en mogelijke oplossingen. De verkozen kinderen brengen in de leerlingenraad het standpunt van de klas over. Na de bespreking wordt een besluit geformuleerd en opnieuw overgebracht naar de klas.

Verslagen