CLB

Het Vrij CLB Halle bestaat uit 3 teams:
2 regioteams Basisonderwijs en 1 team Secundair Onderwijs.
Elk team is multidisciplinair samengesteld en verantwoordelijk voor de scholen en leerlingen in hun werkgebied. Binnen elk team werken we met verschillende rollen:

Onthaalmedewerkers

 • zijn de eerste contactpersoon voor alle leerlingen, ouders en scholen
 • onthalen en verhelderen de vraag
 • nemen deel aan het multidisciplinair overleg op school
 • ondersteunen het schoolteam met inhoudelijke expertise
 • geven afhankelijk van de vraag zelf advies of verwijzen door naar trajectbegeleiders/externe diensten

Trajectbegeleiders

 • begeleiden leerlingen en hun ouders
 • doen dit aanklampend als de situatie verontrustend is
 • brengen ondersteunings- en opvoedingsbehoeften in kaart
 • coördineren van individuele zorgtrajecten
 • zorgen voor afstemming tussen school en externe hulpverlening preventief

Medische equipe

 • voert medische consulten en vaccinaties uit
 • volgt besmettelijke ziekten op
 • loopt trajecten in het kader van gezondheidszorg teamorganisatie

Team Basisonderwijs Zennevallei - GBS De Springveer

Onthaalmedewerker:
Joachim Kindt (psycholoog)

Trajectbegeleider:
Lien Lievens (orthopedagoog)
Adinda Broeckaert (maatschappelijk werker)
Margo Boghmans (logopediste)

Medische equipe:
Lise Seghers (verpleegkundige)
Mara Craps (arts)
Joran De Coppel (arts)

Contactgegevens CLB

Adres:
Ninoofsesteenweg 7
1500 Halle

Telefoon: 02/356 55 23
Website: www.clbhalle.be