Schoolteam

GBS De Springveer 2020-2021

Kleuterteam

K1A (onthaalklas): juf Ingrid, juf Marjon en juf Linde
K1B: juf Odile
K2: juf Elsie
K3: juf Rosalie

KV (kinderverzorgster): juf Griet

Kleuterturnen: meester Wesley (dins-, woens- en vrijdag)

SES-juffen: juf Ingrid
juf Linde
juf Marjon
juf Karin
juf Xiomara
juf Els

ZORG-coördinator: juf Els

Lagere schoolteam

L1: juf Steffi
L2: juf Elke en juf Laura (op vrijdag)
L3: meester Dieter
L4: juf Mona
L5: juf Nancy en juf Laura (op woensdag)
L6: juf Ingrid

Leermeester L.O.: meester Wesley (maan-, dins-, woens- en vrijdag)
Leermeester NCZ: juf Marleen
Leermeester PEGO: juf Alexandra (woensdag) en juf Lieve (vrijdag)
Leermeester RKG : juf Jolien (woensdag) en juf Liesje (vrijdag)

OKAN-juffen:
juf Karin
juf Kristien

SES-juffen:
juf Kristien
juf Laura
juf Ingrid
juf Anja

ZORG-coördinator: juf Anja

SECRETARIAAT
Ilse (maandag)
Leen (dins-, woens- en donderdag)
Marie-Rose (vrijdag)

DIRECTIE: meester Erik