Ondersteunings netwerk

Vanaf 1 september 2017 bundelen scholen voor buitengewoon onderwijs en scholen voor gewoon onderwijs hun expertise om leerlingen en leraren(teams) te ondersteunen. Onze school werkt hiervoor samen met

Ondersteuningsnetwerk Centrum

E-mail: contact@onw-centrum.be
Website: www.onw-centrum.be

Kasterlinden Buitengewoon Onderwijs - Ondersteuningsnetwerk Centrum

Adres:
Groot-Bijgaardenstraat 434
1082 SINT-AGATHA-BERCHEM

Website: www.kasterlinden.be

Annemie De Greef en Trude Piepers komen ons dit schooljaar ondersteunen.

Voor algemene of specifieke vragen over ondersteuning voor uw kind kan u terecht bij de zorgcoördinator: