Gezond en wel

Gezondheidsbeleid

Investeren in een gezondheidsbeleid op onze school loont. Het heeft een positief effect op:

  • De gezondheid
  • Het welbevinden
  • Het zelfvertrouwen van de leerlingen

Leerlingen kunnen beter met stress omgaan, krijgen meer energie en worden minder (snel) ziek. De kans op leerachterstand verkleint omdat leerlingen minder afwezig zijn.

Bovendien zijn leerlingen meer geconcentreerd op school. Dit versterkt de relatie met het schoolteam en voorkomt spijbelen.

GBS De Springveer tracht in te zetten op een mix van strategie├źn op verschillende niveaus om zo de gezondheid van iedere Springveer te versterken.

In de verschillende domeinen werken we met enkele acties:

  • VOEDING: bijv. elke dag fruitdag, drinkfles steeds vullen met water, verjaardagstraktatietips en andere acties
  • BEWEGING: bijv. extra bewegingsuurtje voor de lagere school (om de 3 weken), Happy Kids voor kleuter- en lagere school en andere acties
  • LANG STILZITTEN: in de kleuterschool en de beginjaren van de lagere school wisselen we zeer regelmatig af van werkvormen, gaan we al eens even buiten of binnen de klas voor wat bewegingsoefeningen en andere acties
  • MENTAAL WELBEVINDEN: Happy Kids iedere 2 weken, Kindgesprekken iedere maand in een klein groepje, Leerlingenraad en andere acties
  • GEZONDHEID en MILIEU: MOS (Milieuzorg op School), Bende van Beersel (L5 van verschillende Beerselse scholen), elke dag fruitdag, drinkflessen, koekjesdozen, schoolmoestuin en andere acties
  • RELATIES en SEKSUALITEIT: via themaverhalen vanaf de kleuterschool, Kindgesprekken, LBV-projecten (LBV = levensbeschouwelijke vakken) en andere acties
  • ALCOHOL, ROKEN, DRUGS, PSYCHOACTIEVE MEDICATIE, GAMEN, GOKKEN: proactief trachten we onze Springveer hierover in te lichten via themaverhalen, Kindgesprekken, samenwerking met CLB

Op de website www.gezondleven.be/settings/gezonde-school vinden we inspiratie en ondersteuning en de kadermethodiek 'Gezonde School'.