Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder de leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling. Er zijn sowieso 2 vaste momenten waarop we in onze school klassenraad houden, half december en eind juni. De klassenraad kan steeds bijeengeroepen worden bij cruciale beslissingen, voor een advies over een leerling en andere omstandigheden.