Uitdagend Werk

Onze zorgcoördinator van de lagere school, juf Anja is de bezielster van het vroegere Sterk Werk dat we nu Uitdagend Werk noemen. Vanaf dit schooljaar (2020-2021) willen we meer inzetten op co-teaching. We willen vanuit de noden van onze Springveren en met de talenten van onze leerkrachten nog gepaster onderwijs voorzien om zo de ontwikkeling van iedere Springveer te stimuleren.

- Co-teaching = ondersteunen van klastitularissen bij het lesgeven. Hierbij worden 6 mogelijke werkvormen gehanteerd:

  • Observeren = 1 leraar geeft les, de andere observeert de kinderen
  • Assisteren + 1 leraar geeft les, de andere ondersteunt waar nodig.
  • Miniklas = 1 leraar begeleidt de meerderheid, de andere begeleidt een niveaugroepje.
  • Parallel = Elke leraar begeleidt een deel van de groep. Na verloop van tijd schuiven de groepen door en begeleidt de leraar de andere groep.
  • Sporen = de leerlingen werken in groepen. De leraren hebben gedeelde verantwoordelijkheid.
  • Samen = de leraren begeleiden samen een klassikale activiteit.
- In klassen waar 3-sporendifferentiatie niet volstaat, kan de co-teacher in overleg in uitzonderlijke gevallen een vierde spoor uitwerken/begeleiden. Dit voor leerlingen die de basisleerstof nog niet onder de knie hebben of net een leervoorsprong hebben, dit vierde spoor noemen we: Sterk Werk en Trajectbegeleiding.

Wat is nu precies (STERK) UITDAGEND WERK en waarom bieden we het aan?
Onze zorgcoördinator, juf Anja gelooft er samen met ons Springveerteam in dat we door AL onze leerlingen aangepaste materialen aan te bieden, hen kunnen stimuleren om grotere leeruitdagingen aan te gaan en iedere Springveer eigenaar kunnen maken van zijn/haar eigen leerproces. Met en voor leerlingen met leervoorsprong en/of voor leerlingen met extra leeruitdagingen stippelen trajectbegeleider (leerkracht uit ons team), klasleerkracht en zorgcoördinator een traject uit dat steeds bijgestuurd wordt en bij aanvang besproken wordt met de ouders. Uitdagend Werk maakt deel uit van dit traject. We bieden Uitdagend Werk aan in de kleuterschool en de lagere school.

Uitdagend Werk biedt die leerlingen de mogelijkheid om andere talenten aan te spreken dan ze in de klas hanteren. Ze worden, met vallen en opstaan, uitgedaagd in het ontwikkelen van nieuwe oplossingsstrategieën. Sociale vaardigheden (empathie, hulp vragen, mijn plek innemen, omgaan met frustraties) helpen we zo verder te ontwikkelen. Naast sociale vaardigheden oefenen we op zelfregulerende vaardigheden. Op deze manier maken we iedere Springveer nog meer mede-eigenaar van zijn/haar eigen leerproces.