Blog

Welkom op de Springveer Blog

Op onze schoolblog kun je schoolberichten lezen.

Een frituur openen, een restaurant runnen, gek doen doet geen zeer in GBS De Springveer

11/03/2024

De voorbije weken stimuleerden we in verschillende klassen de ondernemingszin van iedere Springveer. In de derde kleuterklas werd een frituur (LUKADOE) opgericht waar alle kleuters aan meewerkten, sommigen creëerden geld, anderen verknipten frietjes, versierden het winkeltje, schreven een flyer en een prijslijst, nog andere kleuters baatten met groot enthousiasme LUKADOE uit wanneer vele juffen en meesters frietjes kwamen bestellen.

Bij de Springveren uit het tweede leerjaar gingen ze nog een stapje verder: ze nodigden (groot-)ouders, burgemeester, schepen en alle leerkrachten uit in hun restaurant dat geopend was op vrijdagmiddag 1 maart. Wanneer je de trap opkwam, stonden de deuren van de sportzaal open en werd je verwelkomd door enkele Springveren die aan de kassa geld wisselden, teruggaven, bonnetjes bezorgden aan de vele bezoekers. Een bord soep, lekkere salade, fruitsla, alles kon de klanten bekoren. Met de hulp van enkele fiere (groot-)ouders konden we een mooie winst, een glimlach op ieders gezicht en vele herinneringen maken. Juf Jirka koos samen met haar klasrakkers al enkele mooie attributen om hun klasje nog mooier in te richten: een "leestapijt", vele stripalbums, een handige kast. Dank jullie wel aan iedereen!

Op vrijdag 1 maart was het ook complimentendag. Samen met de leerlingenraad gingen we op pad om een onverwacht compliment te bezorgen aan onze klasgenoten, dit door middel van enkele afscheurcomplimentenposters.

Tijdens de week van 4 maart kwamen we iedere dag op een andere "gekke" manier naar school. Zo fijn om heel veel eenvoudige, zelfgemaakte, haast kosteloze attributen te mogen zien! Na de fluodag, de gekke brillen, gekke hoeden, gekke haren, gekke schoenen was het op vrijdag 8 maart tijd om onze Springveren in hun talent verkleed te verwelkomen. De ouderraad sponsorde mee de traditionele frietjes en in de namiddag vertrok iedere klas met een eigen "praalwagen" of voertuig in carnavalsstemming om deel uit te maken van onze schoolstoet. We genoten van de muziek, het zonnetje en de vele supporters die in de Alsembergse Beemd aan de zijkant applaudiseerden en zwaaiden naar hun (klein)kinderen, de juffen en meester. Hierdoor konden we zovele talenten ontginnen van onze Springveren: dansen, knutselen, bewegen, creativiteit alom!

Ondertussen vertrokken juf Els en juf Elsie op professionalisering naar Malaga waar ze zullen leren over sustainable development. Als MOS-school werken we al jaren aan een duurzamere leer- en leefomgeving, toch merken we dat- dit een blijvend werkpunt is.

We hopen dat beide juffen ons kunnen inspireren met enkele mooie voorbeelden uit andere scholen.

Na de gekke week kregen we een dagje vrij (maandag 11 maart) om er dan weer 3 weken tegenaan te kunnen gaan. Dat deed deugd!

We verwachten de komende weken nog: het voorbereiden op de Vlaamse toetsen (voor het vierde leerjaar), het onkruid wieden uit de moestuinbakken, compost gebruiken, oudercontact (kleuterklassen), de jury van de Wondere Pluim (maandag 18 maart), jeugdboekenmaandactiviteiten in de bib (voor L3 en L4), de aanmelding van onze grootste Springveren (L6) in het secundair onderwijs, de paaseierenraap (vrijdag 29 maart), het lanceren van de ouderraadsactie "Afhaalontbijt' op 28 april en zoveel meer!

De Springveer lente lonkt!

23/02/2024

Met het einde van de donkere dagen konden we de actie Helm op Fluo top succesvol afsluiten. Alle Beerselse basisscholen sloegen de handen in elkaar voor deze sensibiliserende veiligheidcampagne. We behaalden meer dan 25 000 registraties door het dragen van een fluohesje en/of een fietshelm. De jeugddienst bezorgde alle scholen een sleutelhanger (voor de kleuters) en een reflector (voor de lagereschoolkids).

De ene actie stopte en er begon een nieuwe. We merkten vaker dat een groot aantal kinderen te laat op school aankwam, dus kozen we ervoor om een oud project vanonder het stof te halen: de Vroege Vogels vliegen sinds begin februari opnieuw over onze school. Wie te laat komt, wacht met ouder/opvoeder tot 8u45 om naar de balie van het secretariaat te komen voor een "te laat"-sticker. Wie op tijd komt, krijgt een welgemeende "proficiat" en af en toe een "Cool op tijd"-sticker. Na een aantal dagen konden we reeds positieve effecten waarnemen: meer kinderen komen op tijd naar school.

Op dinsdag 6 februari verwelkomden we vele (groot)ouders voor de kunsttentoonstelling. Na 4 weken intensief experimenteren konden de jongste Springveren samen met hun juffen Linde, Marjon, Steffi en Rinske knappe kunstwerken tonen. Karel Peer, Kandinsky en meer kunstenaars konden hen inspireren. Na de krokusvakantie startten 4 nieuwe Springveren waardoor we momenteel met 86 kleuters en 150 lagereschoolkinderen op school zijn. Met de inschrijving van 10 broers en zussen kunnen we 15 nieuwe gezinnen onze school leren kennen. De aanmeldingsperiode loopt van 27 februari tot en met 19 maart 2024

De levensbeschouwelijke leerkrachten, juffen Marleen (NCZ), Isabelle (PEGO), Liesje (RKG) en meester Hüseyin (ISL) schreven samen met de Springveren uit L5 en L6 vele brieven op Schrijf-ze-vrijdag, dit om de rechten van onschuldige gevangenen uit de wereld te helpen vrijwaren.

Komende week gaan de oudercontactmomenten door voor L5 en L6 (woensdag 28 en donderdag 29 februari), de oudercontactmoment voor K3 gaan door in de week van 18 maart en in de week van 25 maart organiseren we een oudercontact voor K1A, K1B en K2.

Waar we de komende weken aan zullen werken: composteren met ons extra compostvat, de bak met houtafval en klein groenafval; een praalwagen maken voor carnavalsdag (vrijdag 8 maart); de overgang naar het secundair onderwijs helpen vergemakkelijken (bezoek aan een school van het secundair onderwijs) en zoveel meer. Tevens komt er tijdens de jeugdboekenmaand iets vaker een meertalige ouder voorlezen uit een meertalig kinderboek in de Leesplek, terwijl juf Els de Nederlandstalige versie voorleest. Voel je je geroepen om eens te komen voorlezen tijdens een middagmoment, laat het dan zeker weten aan meester Erik via erik.chabert@gbsbeersel.be Op maandagavond 18 maart om 19u nodigen we de deelnemers van onze school-/(groot)ouderjury uit om hun keuzes (top 3) door te geven en samen af te spreken welke verhalen voor hen de meest ontroerende zijn. Heb je nog interesse? Stuur een mailtje naar meester Erik: erik.chabert@gbsbeersel.be

Tenslotte kijken we uit naar de gekke week: tijdens de week van 4 maart kan iedere Springveer anders "verkleed" naar school komen. Op vrijdag 8 maart zijn er de traditionele frietjes en een mini-stoet in het park. We zijn klaar voor de LENTE!

Springveren in actie!

26/01/2024

De afgelopen weken hebben we niet stilgezeten! Net voor de kerstvakantie konden we dankzij de massale opkomst tijdens de Winterbar wel 675 euro inzamelen voor het goed doel. Dank jullie wel voor de steun! Juf Karin vierden we de dag zelf (21 december) en de dag erna. Op vrijdag 22 december kwam de Burgemeester langs met een welverdiende speech voor onze juf die zich meer dan 20 jaar met hart en ziel heeft ingezet voor anderstalige nieuwkomers en alle Springveren die van haar aandacht mochten genieten. Enkele oud-leerlingen kwamen langs of stuurden een filmpje met felicitaties door.

In de Malleboot startte Nanouk, een enthousiaste kinderbegeleidster. We namen afscheid van Catalina die elders voltijds werk heeft gevonden. Veel succes, Catalina: we zullen je missen! Welkom, Nanouk! Coördinator Rhani is op zoek naar een extra kinderbegeleider. Ken je iemand die werk zoekt en graag werkt met kinderen? Laat het aan Rhani weten!

Met de start van 2024 stond de installatievergadering van de nieuwe Kindergemeenteraad gepland. Elissa (L5) werd kinderschepen, Jules en Andreas (L4) zijn nu kindergemeenteraadsleden na hu eedaflegging op het gemeentehuis. We kijken uit naar de vele ideeën en het ondernemerschap van deze 3 enthousiastelingen!!

In het vierde leerjaar werkten juf Mona en haar klasje hard aan de verschillende kindprojecten. Je zou ze kunnen vergelijken met spreekbeurten die vooral op school worden voorbereid. Eind januari presenteerden de verschillende groepjes hun projecten als insecten, de jungle, de Griekse mythologie, Amerika e.d. De Springveren uit L1, L2, L3 en L4 maakten ook enkele summatieve toetsen want grote thema's waren gezien. Het winterrapport krijgen de leerlingen uit de respectievelijke klassen op 30 januari. We nodigen alle ouders uit op een oudercontact tussen 30 januari en 2 februari. We gebruikten hiervoor Datumprikker, een handig platform om de oudercontactmomenten te kunnen regelen.

Ondertussen vertrokken onze grootste Springveren naar Oostenrijk op sneeuwklassen. Ze konden er 7 dagen genieten van sneeuw, zon en elkaar! Dank aan juffen Nancy, Ingrid en Sien, alsook aan meester Wesley voor de goede zorgen. De Springveren kwamen terug met koffers vol mooie herinneringen. Wie hun avonturen wil herlezen: zie hun sneeuwklasblog Springveer naar Bad Hofgastein - Blog Tijdens de sneeuwklassen lieten we de Springveren uit het eerste leerjaar hun warme maaltijd nuttigen in de benedenhal en spelen op de lagereschoolspeelplaats. Dit lukte aardig, we gaan hiermee verder. Het zorgt er ook voor dat onze kleuters wat meer speelruimte hebben.

In de kleuterschool startten we zoals steeds na een vakantie met themaloze weken, waarbij we tijd en ruimte nemen om meer te observeren. We speelden mee met onze leerlingen en konden zo hun talenten en interesses opsporen. In de tweede kleuterklas komt het thema Licht en donker aan bod. Juf Elsie brainstormde met haar klasje en kwam uit bij de uil. Wie worden we zo wijs als uilen?! Met de jongste kleuters gingen juf Linde, Marjon, Steffi en Rinske aan de slag rond het thema "Kunst". Ben je benieuwd naar hun meesterwerken? Welkom op hun mini-tentoonstelling op dinsdag 6 februari van 14u45 tot 15u35 in de ateliers/klaslokalen van K1A en K1B.

Tenslotte maken we ons op voor de Wondere Pluim, de interscholenwedstrijd creatief schrijven die doorgaat op woensdag 7 februari 2024 in onze hele lagere school. Elke Springveer mag een eigen verhaal met originele titel bedenken en zo meedingen naar een mooie vermelding in het nieuwe verhalenboek. Wil je als (groot-)ouder deze verhalen lezen en jureren? Stuur dan een mailtje naar info.despringveer@gbsbeersel.be De ouderjuryavond gaat door op maandag 18 maart op onze school. Voel je welkom!

Tijd voor gezellig samenzijn en vakantie!

19/12/2023

Omdat we het werken aan talent als jaarthema hebben verkozen, organiseerden we op vrijdagnamiddag 8 december een caroussel op basis van de 6 talentenkraampjes van 1 september: natuur, gevoelsvis, wetenschapsvis, sport en spel, woord en creatieve vis. Alle lagereschoolkinderen werden in 6 groepen verdeeld en kregen anderhalf uur een talentenonderdompeling van juf Marleen, juf Laura, juf Ingrid, juf Mona, juf Steffi of meester Erik. In de kleuterschool doen we eveneens mee aan een talentencaroussel maar nu nog niet.

Na Sinterklaas konden velen genieten van de sfeer op de kerstmarkt in De Meent, waarbij de opbrengst gaat naar de Lions Club. Dit schooljaar krijgen we dankzij de Lions Club een rijkelijk schoolontbijt en 2 prachtige ruilkasten (meer info volgt). Maandag 11 december mochten we eveneens een kerstboom ophalen, alweer een geschenk van de Lions Club. Het versieren kon beginnen!

Voorts zijn we met het kleuterteam aan het werk rond de aankleding van en het begeleiden in de huishoek in elke klas. Met het lagereschoolteam focussen we ons op wiskundedidactiek en de directe instructie in het bijzonder. Hierbij streven we naar meer inzicht in en betrokkenheid tijdens de lessen.

Terwijl de dagen korten en zo vlug voorbij zijn, is het aftellen begonnen... naar... de Winterbar! Met wel meer dan 35 kinderen uit het tweede tot en met het zesde leerjaar oefenden we op vrijdagmiddagen voor de 2 optredens. Deze vinden plaats in de benedenhal op 21 december om 15u50 en om 16u50 Hou je van een workshop of het nuttigen van een hapje en/of drankje, mis je nog prachtige kerstkaartjes, kerstgeschenken, een knappe houten kerstboom, skikleren of winterkledij, kom dan zeker langs!

Na meer dan 23 jaar lesgeven neemt juf Karin afscheid want zij gaat op pensioen vanaf 1 januari 2024 Wat zullen we haar missen: koffie zetten, deuren openen, zorgen voor een warm onthaal, anderstaligen Nederlands aanleren, kleuters en lagereschoolkids individueel of in klein groepje begeleiden, brug- en vertrouwensfiguur voor velen, ze deed het allemaal! Juf Karin, bedankt omdat je al onze Springveren inspireerde door jouw zijn, je gaf hen een bredere kijk op de wereld, elkaar en het leven. Je blijft steeds welkom op jouw school. Geniet van je welverdiend pensioen!

We verwelkomen juf Caroline in ons team, zij zal vanaf januari ondersteunen in de K2 en K3, mogelijks ook in L1 Ze heeft al een 8-tal jaren ervaring en bruist van enthousiasme.

Wie broers of zussen wil aanmelden: vanaf 8 januari tot en met 19 januari 2024 kun je je kind aanmelden via www.basisschool-aanmelden.be Alvast bedankt voor je vertrouwen!

Waar we ook van zullen genieten, is de kerstvakantie! Neem rust, beleef samen mooie momenten, vier het leven, na de vakantie staan tal van activiteiten op het programma: sneeuwklassen (18-25 januari), Poëzieweek, winterrapport voor L1-L4 enzovoort.

Nu tijd voor gezellig samenzijn en een welverdiende vakantie!
Fijne feesten!

Ontdek je Voorleestalent!

6/12/2023

Vele Springveren en hun (groot)ouders vonden de verstopte personages in het park: bravo! Deze personages komen uit de verschillende boeken die we met het hele schoolteam in de 10 klassen zijn komen vertellen. Als kers op de taart vind je een ontdekplaat met links naar de klasvertelmomenten en met interviews. Bekijk zeker de homepagina van onze schoolwebsite.

Omdat we sterk geloven in de jeugd van tegenwoordig komen de komende maanden vele studenten op stage. Zo vinden we in de tweede kleuterklas juf Elisa. Zij doet er haar eindstage en nodigde (groot)ouders uit op het verjaardagsfeestje van Loeloe. Ontdek op de klasblog de feestneuzen en taartjes!

Met de Springveren uit het vijfde en zesde leerjaar trokken we naar Diksmuide in het kader van de lessen rond vredeseducatie. We hopen immers dat zij inzien dat geweldig nooit een oplossing kan zijn, dat bouwen aan vrede je vooruit kan helpen in het leven en dat we ons de gruwel van oorlog zodanig kunnen herinneren dat we oorlog geen kans geven. In Diksmuide bezochten we de Dodengang en de Ijzertoren, onder leiding van een boeiende gids.

3 juffen vertrokken voor een week naar het buitenland op professionalisering: juf Steffi en juf Mona leerden in Malta over Arts en Inclusion, juf Jirka vertoeft in Estland om er het onderwijssysteem te leren kennen.

En vandaag... kwamen Sinterklaas en Zijn Pieten op een tractor en aanhangwagen aan op de kleuterspeelplaats. We zongen voluit en brachten de chocolademachine "op gang". De Pieten goten de ingrediënten in de machine en... er kwamen chocoladefiguren uit! Lekker!

Talent voor (samen) opvallen, voorstellen, helpen, bakken en... voorlezen!

20/11/2023

Na een deugddoende vakantie zijn we aan de maand november begonnen en dat betekent vele activiteiten! 5 nieuwe kindjes stapten vlot langs onze met een warme welkomstvlag versierde poort als volleerde Springveren vlot de speelplaats op. In K1A en K1B zitten ondertussen respectievelijk 18 en 16 kindjes. 229 Springveren telt onze school momenteel.

Met de oude leerlingenraad zat meester Erik tweemaal samen afgelopen weken om enkele belangrijke zaken te overlopen: hoe zullen we de nieuwe leerlingenraad organiseren, hoe kunnen we meer zorgen voor een veiligere schoolomgeving en wat kan nog verbeterd worden aan onze school? Met 12 kinderen nuttigden we onze lunch en bespraken we vele onderwerpen. We doen dankzij de Kindergemeenteraad en met de hulp van onze leerlingenraad mee aan de actie Helm op Fluo top (www.helmopfluotop.be), deze actie roept op om et fluohesje en eventueel helm naar school te komen. Of je nu als voetganger, al fietsend of per auto naar school komt, van 6 november tot 10 februari (de donkere maanden van het jaar) vragen we dat iedereen opvalt! De eerste week telden we iets meer dan 100 registraties, de week nadien konden we dit aantal verdubbelen. Dank je wel, ouder en opvoeder om dit samen te kunnen realiseren. We gaan samen met alle Beerselse scholen voor 20 000 registraties, ja, dat kunnen we!

We verkozen 10 leden van de nieuwe leerlingenraad, deze keer enkel uit L2, L3, L4, L5 en L6: welkom, Alice en Emile, Mayssa en Lizzi, Mia en Victor, Matteo en Mathias, Eva en David. Zij zijn er klaar voor om hun steentje bij te dragen aan een nog warmere kindvriendelijke school. Ook stelden 4 kinderen uit L4 en L5 zich kandidaat voor de Kindergemeenteraad die start in januari 2024 Wordt vervolgd, want met meer dan 3 kandidaten houden we (digitale) verkiezingen. De fakkeltocht ter herdenking van de gesneuvelde soldaten vindt dit jaar plaats in Lot.

In onze school geven we studenten de kans om te leren, daarom zal je verschillende stagiairs opmerken, zowel bij juf Steffi en juf Stiftje (L1), juf Elsie (K2), meester Wesley (LO), juf Linde (K1A), juf Elke en juf Laura (L3) als bij juf Nancy en juf Kristien (L6) zullen zij komen observeren en/of stagelessen geven. Zelf gaan we met telkens 2 leerkrachten of de directeur eveneens op professionalisering: bij elkaar in de klas, naar andere warme scholen en naar buitenlandse projecten zoals in Malta (Arts Education) en andere landen. Wordt vervolgd!

Op 17, 18 en 19 november verhuisden we nogal wat spullen en talentvolle meesterwerkjes naar zaal De Moriaan te Alsemberg, ter gelegenheid van ons jaarlijks Bakfestijn dat als thema TALENT had, net als ons jaarthema. 196 Talentvissen kon je ontdekken. Dit was meteen onderwerp voor een nieuwe prijsvraag. Bravo aan de winnaar! Dank je wel aan alle helpers (ook uit L5 en L6!), ouderraadsleden, onze gemeente, Springveerteamleden en de vele bezoekers (waaronder vele oud-Springveren!) voor het geslaagde Bakfestijn. Croques, soep, kaaskroketten, panini's en pannenkoeken werden verslonden. Een grote steun aan verschillende schoolacties waaronder bos-, zee- en sneeuwklassen, en schoolreizen voor kleuters en lagere schoolkids.

Na het Bakfestijn kregen de leerlingen uit L1 en L2 een workshop rond drama. Dit zullen ze nog tweemaal beleven dankzij subsidies die we via de gemeente kregen. Dank u, gemeente Beersel en in het bijzonder aan de dienst Onderwijs.

En dan nu is het tijd voor de voorleesweek! Met "Zoë zie je niet" kiezen we voor een boek dat past bij ons jaarthema, Springveer 's got talent, want Zoë heeft 1 groot talent, ze kan zich namelijk gemakkelijk verstoppen. Het voorleesweekteam verzamelde vele personages uit de boekjes die onze juffen en meesters de komende week elke dag zullen gaan voorlezen in alle 10 klassen en verstopte deze in het park. Voor wie nog geen zoekkaart heeft of een fluohesje: kom ze gerust halen op ons secretariaat. Altijd welkom!

Talentjes nemen wat rust

23/10/2023

De afgelopen weken draaiden we op volle toeren. Het begon al bij de obstakelloop in het sportcentrum Vogelenzang in Lot. Met meer dan 50% van onze lagereschoolleerlingen namen we deel. We behaalden hiermee de tweede plaats. We ontmoetten er leerlingen uit verschillende Beerselse scholen zoals De Boomhut, SV-scholen Alsemberg, Beersel en Dworp, alsook uit de andere gemeentescholen: Dworp, Huizingen en Lot. Het zonnetje scheen, er waren veel supporters en in de sporthal stond een groots springkastelenpark klaar.

Met het lerarenkorps beleefden we in diezelfde week (begin oktober) twee interessante studiedagen, eentje over didactiek Wiskunde en Hoekenwerking en een andere over de nieuwe leerplannen van onze onderwijskoepel OVSG, Leer Lokaal.

Alle talentjes werden verzameld om de week nadien een onvergetelijk mooi Grootouderfeestoptreden te geven in ons prachtig cultureel centrum, cc De Meent. We lieten ons publiek genieten van enkele talenten uit onze kleuterschool: bewegen (K1A), schilderen (K1B), koken en branden blussen (K2), dansen (K3) en zoveel meer! Na de festiviteiten bezochten we het bos en het prachtig park achter onze school. In onze kleuterklassen transformeerden we de huishoeken tot bosplekjes.

Ondertussen werkten we in de lagere school aan het eerste herfstrapport. Zo vind je een aangepaste leesrapport waarin juf Anja na het afnemen van het leesniveau aanduidt waar ieder kind zich bevindt in zijn/haar leesontwikkeling. Lezen is de motor voor schoolsucces. We moedigen het lezen aan door verschillende acties als de wekelijkse leesgroepjes (L2, L3 en L4), 2 x per week kwartierlezen, een leesplekmomentje per maand, extra voorleesuurtjes tijdens de Voorleesweek en zoveel meer.

Deze week is het tijd voor oudercontact. We zijn heel benieuwd naar de verhalen van jullie, ouders omdat we geloven in een sterk partnerschap. Als warme school willen we dat iedere Springveer zich veilig en geborgen voelt. Dat kunnen we vooral bereiken dankzij een gelijkgestemdheid met jullie, ouders. Voorts wachten we op de 1551 dozen wafels en andere koekjes. Dikke dankjewel voor jullie massale bestelling, een steun voor grootse en kleinere schoolprojecten, bos-, zee- en sneeuwklassen zijn hierdoor mogelijk voor ieder kind. Daar doen we het voor!

We wensen alle Springveren een deugddoende herfstvakantie en... daarna maken we ons klaar voor een geweldig BAKFESTIJN: op zaterdag 18 en zondag 19 november kun je komen smullen van een croque, panini, soepje, pannenkoek. Voor wie eetkaarten kocht: we konden keileuke prijzen bekomen bij de vele sponsors!

Tot dan?

"Talentjes gespot!"

01/10/2023

De eerste maand van het nieuwe schooljaar is voorbij gevlogen. Onze school telt momenteel 223 leerlingen. We zijn ondertussen vlot gestart en beleefden al vele avonturen. Zo kreeg het zesde leerjaar met juf Ingrid een rondleiding in het Kasteel van Beersel. Ze ontdekten er verschillende voorwerpen en gebruiken uit de geschiedenis...

In de kleuterschool is het alle hens aan dek met de voorbereidingen van het Grootouderfeest. Het kleuterteam bedacht voor de gelegenheid een knap verhaal, gebaseerd op een boekje "Oma's grote talentenshow". Niet getreurd, opa's, ons topteam schreef er een verhaallijn over opa bij. Iedereen welkom in cc De Meent op woensdag 11 oktober 2023 voor een staaltje van muzikaal en ander talent uit onze kleuterschool. Verder komende bestellingen van de dozen wafels en andere koekjes goed binnen.

Dank je wel voor de grote steun want met jouw financiële steun kan de ouderraad een mooie bijdrage leveren aan de deelname van bos-, zee- en sneeuwklassen. In de kleuterschool krijgen we hierdoor voor de schoolreis en/of een andere activiteit een halve busprijs terugbetaald. Ook krijgen we klasgeld om als klasjuf wat extra's te voorzien voor iedere Springveer.

Volgende week is het een korte week: woens-, donder- en vrijdag zijn alle kindjes thuis. We krijgen als schoolteam 2 interessante bijscholingen over het nieuwe leerplan, hoekenwerking in de kleuterschool en didactiek wiskunde op de lagere school.

"We vissen naar ieders Talent!"

08/09/2023

Net voor we onze eerste schooldag voorbereidden, zagen we de weersvoorspellingen... 1 september zou een regenachtige dag worden. Niet getreurd, want ons jaarthema, "Springveer's got talent", kan ook gedijen in wat regenweer. De denkploeg van 1 september bedacht dat heel het Springveerteam vissers en/of (vis)marktkramers werden. Zo gezegd, zo gedaan! Op de eerste schooldag visten alle juffen en meesters naar talenten onder de Springveren.

Tijdens de infoavonden van 1 en 4 september ontvingen we alle ouders en kregen ze een glimp van onze powerpointvoorstelling "De Springveer Info" waarop o.a. foto's staan van alle personeelsleden met een oplijsting van hun functie(s). We willen onze werking transparanter maken naar jou, lezer/ouder/opvoeder.

Omdat juf Ingrid voor (minstens) een schooljaar naar een andere school gaat en zij onze Springveren Kids Relax-lessen gaf, bedachten we met juf Rinske en juf Steffi een nieuw aanbod voor groot en klein, Happy Kids. Tijdens deze lessen kan iedere Springveer proeven van verschillende activiteiten om zo een nog gelukkigere jongvolwassene te kunnen zijn/worden.

De schoolfotograaf kwam in de tweede week langs en dit gedurende 4 dagen. De ongetwijfeld prachtige kiekjes krijgen ouders/opvoeders tegen begin oktober te zien. Het bestellen zal dan kunnen beginnen. De opbrengst gaat naar schoolprojecten. We willen meer speelplaatsspeelgoed aankopen. Bedankt voor je steun!

We zijn gestart met 77 kleuters en 147 lagereschoolkids.

Dankzij extra inspanningen van de bouwheer en onze gemeente kon de parking opnieuw geopend worden. Joepie!

Dit schooljaar zal de ouderraad fors investeren in sneeuw-, zee- en bosklassen. Hiervoor hebben we jouw steun nodig. Daarom startten we reeds met de wafelverkoop. Dit schooljaar koos de ouderraad voor een breder aanbod. Bestel via onze webshop: www.despringveerouderraad.be/webshop/ Bestellen kan tot en met 9 oktober (23u). Dank je wel!

Noteer alvast in je agenda: obstakelrun (voor L1-L6) op woensdag 4 oktober vanaf 13u30-15u30 in Sportcomplex Vogelenzang te Lot.

Heb je vele talenten (leesbegeleider, "handige Harry", groene vingers, grafisch genie...) en wil je deze delen met ons om van onze school een nog sterkere warmere leerrijke leer- en leefplek te maken, stuur dan een e-mail naar info.despringveer@gbsbeersel.be

"Op een onvergetelijk mooie zomer!"

23/06/2023

Tijdens de laatste maand van dit schooljaar maakten we nog vele leerrijke en leuke schooluitstappen. Verschillende klassen gingen op schoolreis. Enkel de Springveertjes uit L1 en L2 hebben nog een schoolreis te goed: op 29 juni trekken ze naar Planckendael.

Zag je de zonnebloemen en tomatenplantjes groeien in de moestuin van onze kleuterschool?

Op onze school knutselden alle Springveren een mooi geschenk voor onze tweede ouderdag ("Vaderdag"). Zo konden de ouders van de jongste Springveren genieten van lekkere zelfgemaakte sausjes op een tapapa's-plankje. De saus bestond uit... We verklappen ons geheim recept niet!

De schoollaptops van L5 en L6 gingen voor 2 maanden in de oplaadkar waar ze zullen opladen en gecontroleerd worden door de ICT-dienst, dit om onze grootste Springveren (L5 en L6) opnieuw een degelijke laptop te kunnen bezorgen volgend schooljaar.

Wat een heerlijke muziekworkshop beleefden de jongste Springveren. Op een alternatieve schoolreis "op school" konden ze genieten van de prachtige klanken en nadien gingen ze op ijsjestocht.

Update van de werken: de ramen in de oude schoolgebouwen werden succesvol vervangen en de werken aan de parking vlotten. Samen hopen we op een toegankelijke parking op 1 september!

Onze derde- en vierdeleerjaarsleerlingen genoten van een avontuurlijke schoolreis in Oudenaarde. Ze konden er onder andere kicken op een uitdagend klimparcours.

De meisjes en jongens uit het vijfde en zesde leerjaar konden ondanks de regenbuien enkele fijne optredens meepikken tijdens Pennenzakkenrock.

DIKKE PRAVO aan alle SPRINGVEREN voor hun grote inzet, aandacht en betrokkenheid! We noteerden in vele zomerrapporten de knappe cijfers en mooie commentaren. Dat we met getalenteerde leerlingen zitten, was ook vanavond weer duidelijk: tijdens de ZOMERBAR werd er gedanst, gezongen, moppen getapt, muziekinstrumenten bespeeld, zeepbellen gecreeërd en zoveel meer! We zijn klaar voor een WELVERDIENDE deugddoende ZOMERVAKANTIE! Komende woensdag studeren de Springveren van K3 en L6 af, iedereen welkom op de proclamaties om 18u (K3) en om 20u (L6) op onze lagereschoolspeelplaats. DANK JE WEL aan IEDEREEN die heeft bijgedragen aan dit intensief mooi schooljaar en ... FIJN WEEKEND!

"Mei vloog voorbij!"

31/05/2023

Soms vraagt een mens zich af: hoe hebben we het klaargespeeld? De maand mei was zo'n maand om te koesteren!

In de kleuterklassen en het eerste leerjaar zaaiden onze Springveertjes volop waardoor we de nieuwe moestuinbakken op de kleuterspeelplaats konden vullen! Wordt vervolgd ;-) Ook gingen we met de leerlingenraad aan de slag in de moestuinbakken van de lagereschoolspeelplaats. Veel werk want ze krioelden van het onkruid! Een mooie uitdaging voor onze 14 leerlingenraadsleden!

Voor onze eerste ouderdag ("moederdag") knutselden we weer tal van moois in elkaar. Onze eerste- en tweedeklassers beleefden een mundiaal project: in het eerste leerjaar dompelden we de Springveren onder in een Congolees bad, mede dankzij onze gids/papa van Samantha, terwijl de Springveren uit het tweede leerjaar Bolivië verkenden. Naast de vlietuigtickets konden ze tal van lekkers "kopen" in het Congolees winkeltje.

In de week van 22 mei kregen we bezoek van 2 onderwijsinspecteurs. 8 (groot)ouders, 6 leerlingen en haast heel ons Springveerteam gingen in gesprek met hen. Resultaat: een gunstig advies en enkele heel nuttige tips om onze school nog warmer, efficiënter en leerstimulerender te maken.

Aan het einde van de maand gingen onze leerkrachten achter de schoolbanken zitten tijdens onze jaarlijkse studiedag met de hele scholengemeenschap. Naast workshops over STEM en ICT hielden de leerkrachten van het zelfde jaar uit de verschillende scholen een intervisiemoment. Dit willen we opnieuw vaker doen!

We kregen het nieuws dat er enkele werken zullen doorgaan op de Gemeenveldsite: we startten met de hernieuwing van het glas in de ramen van ons oud schoolgebouw, dat dienst doet als extra atelierruimtes voor De Meent. Zo gaan er sinds enkele jaren cursussen door van de laatbloeiersacademie. We kunnen tijdens de speeltijden genieten van de kunstwerken-in-wording.

Deze en volgende week mogen jullie kinderen hun fiets en fietshelm meebrengen. We houden verkeersweken en kunnen rekenen op verkeersmaterialen dankzij de uitleendienst van politiezone Zennevallei. Voor de zomer heeft elke Springveer minstens 2 uurtjes op haar/zijn fiets gezeten tijdens de schooluren. Zo zijn we klaar voor een sportieve zomer!

Juni betekent de start van de grote proeven. Via deze weg wensen we alle (oud-)Springveren veel succes en geloof in jezelf! Dagelijks ondervinden we welke stappen zoveel kinderen vooruit zetten. BRAVO en SUCCES!

Ten slotte willen we jullie uitnodigen voor onze gezellige ZOMERBAR op vrijdag 23 juni 2023 na SCHOOL. Kom mee genieten van de vele talenten van de Springveren, tentoongesteld op het FREE PODIUM! Tussendoor zullen er spel-, animatie-, eet- en drankstands zijn om te klinken op het (bijna) voorbije schooljaar. Kom iets consumeren: alle opbrengsten gaan naar onze bos-, zee- en sneeuwklassen èn andere activiteiten van volgend schooljaar! Wil je meehelpen: stuur dan een mailtje naar meester Erik: info.despringveer@gbsbeersel.be Alvast onze grote dank!

"Intepedinte"

05/05/2023

Wat een weekje! 4 keer voerden we onze schoolmusical Intepedinte op. 4 keer mochten onze Springveren hun talenten tonen aan een groot publiek. Bedankt voor jullie massale komst en grote steun!

Waarover ging Intepedinte? Intepedinte is een land waar het gras nog groen is, de lucht zuiver, het water proper. Onze Springveren uit het vijfde en zesde leerjaar bouwden mee aan deze musical door te acteren, te zingen, te dansen, tekeningen te maken die als achtergrond dienden, affiches te ontwerpen, rekwisieten te zoeken en te maken, enzovoort. Juffen Nancy en INgrid werden prompt experts in regie en klank-, licht- en beeldtechnieken. In onze school vonden juf Kristien en juf Liesje als dirigentes vele enthousiaste zangers en zangeressen voor het gelegenheidskoor dat de musical muzikaal ondersteunde. De andere klassen traden alleen of per 2 klassen aan met eigen danspasjes op de tonen van een lied uit Intepedinte. We zagen een mooie samenwerking tussen onze jongste kleuters, alsook tussen onze derde kleuterklas en het eerste leerjaar.

Onze 3 kindergemeenteraadsleden kwamen samen op het gemeentehuis en bespraken er verschillende ideeën voor een nog kindvriendelijker gemeente. Wij zijn alvast benieuwd!

De vele zonnestralen deden hun werk, onze lagereschooltoezichters namen onze leerlingen tijdens de middag mee naar het wondermooie park achter onze school waar ze volop konden ravotten op de verschillende speeltuigen. Dank jullie wel, Jerko en Monique!

De leesgroepjes uit L1, L2 en L3 kregen weer enkele mooie verhalen voorgeschoteld. Iedere donderdag gaan we tijdens het eerste lesuur naar de leesplek waar juf Steffi of juf Els een verhaal voorlezen en ons een leesvraag stellen die we nadien in de verschillende leesgroepjes bespreken. Zo zochten we naar een passende tekening bij een of twee zinnen uit de pas gelezen boekjes.

Vanaf 8 mei zal onze school opnieuw meer toegankelijk zijn want dan halen onze werkmannen van de gemeente het podium weg uit de centrale binnenhal.

Save the date: de zomerbar zal doorgaan op vrijdag 23 juni 2023 vanaf 15u35 (meteen na school). De opbrengst hiervan zal opnieuw gaan naar (nieuwe) schoolprojecten: financiële ondersteunen van elke klas op materieel gebied (klasbudget), een financiële injectie voor de bos-, zee- en sneeuwklassen van volgend schooljaar, traktaties voor onze leerlingen...

De proclamaties gaan dit jaar door op woensdag 28 juni 2023: om 18u voor alle supporters van onze derde kleuterklas, om 20u voor de vurige fans van het zesde leerjaar. Meer info volgt!

In mei vallen nog enkele verlofdagen (de school is dan gesloten): donderdag 18 mei, vrijdag 19 mei, vrijdag 26 mei en maandag 29 mei 2023

In de kleuterschool zoeken we: reservekledij (slipjes, lange broeken en shorts) en oud keukenmateriaal (kookpotten en pannen, vergieten, serveerlepels, knijptangen, spatels,…) Heb je dit thuis liggen en niet meer nodig: breng het gerust mee naar school! DANK JE WEL!!

"Welkom terug!"

21/04/2023

Net voor de paasvakantie raapten we paaseitjes op de kleuterspeelplaats. Alle Springveren uit de kleuterschool, L1 en L2 snelden naar de vele eitjes en verzamelden deze in verschillende manden.

Sinds augustus 2022 zijn we als schoolteam aan het werken aan onze nieuwe SCHOOLVISIE. We hielden verschillende bevragingen: in ons team, bij onze leerlingen en bij de ouders. Hieruit konden we onze 3 grote WOORDEN/WAARDEN halen die we nastreven voor elk van onze leerlingen: * Ik voel me veilig en geborgen * Ik groei in zelfsturing * Ik krijg een aanbod dat aansluit bij mijn talenten en interesses

Tijdens de leerlingenraad (31 maart) stonden de telkens 2 afgevaardigden uit K3, L1, L2, L3, L4, L5 en L6 stil bij de vragen die we hen voorlegden: we onderzochten of zij de 3 gekozen items uit onze nieuwe schoolvisie(-in-ontwikkeling) terug zagen komen in onze dagelijkse schoolwerking. Een greep uit hun antwoorden: "Ik reken verder wanneer ik klaar ben met de rekenlessen", "Wat de klasgenoten anders maakten, moest ik niet doen wanneer ik bij Project was"; "ze kloppen nooit op de toiletten."; "Ik voel me veilig en geborgen op school, zeker op sneeuwklassen: wanneer er problemen waren, vormden we een groep, we doen bijna alles samen, iedereen praat en luistert, er zijn verschillende groepen"; tips van onze leerlingenraadsleden: een beetje experimenteren met de leerstof die je krijgt, anders doen dan gewoon, simpel boek nemen, met PC, op andere manieren leerstof aanbrengen, een dag in het jaar met juffen en meesters praten over welke job je later wil doen, over vertellen, met blaadjes, zodat je kan kijken of het jou boeit. Dank jullie wel voor jullie inbreng!

Wil je naar onze musical komen kijken: bestel dan gerust kaarten voor 1 van de 4 voorstellingen die doorgaan in de centrale benedenhal van onze school! Jouw kind heeft hiervoor een brief mee gekregen.

Joepie, onze Springveertjes uit K3 hebben een nieuwe plek om hun jas op te hangen, dit dankzij onze werkmannen van de gemeente! Vanaf nu hebben we meer orde en ruimte om onze spullen op te bergen!

De aanmeldperiode voor het secundair onderwijs is vandaag afgelopen! We duimen voor de beste plek voor onze zesdejaars!

Veel geniet van een wondermooi weekend!

"Instappen, bakken, defileren"

17/03/2023

Eind februari stapten 4 nieuwe Springveren in! Na enkele dagen konden ze reeds mee met de andere Springveertjes uit de 2 jongste kleuterklassen.

Op 1 maart was het zowel de start van de jeugdboekenmaand met als thema GELUK dit jaar als complimentendag. Daarom stuurden we naar alle ouders volgend berichtje: Op deze eerste dag van maart, de Complimentendag en de start van de Jeugdboekenmaand met GELUK als thema dit jaar willen we je bedanken voor je vertrouwen in onze school en voor wat je betekent voor ons! In wat je doet en wie je bent, bouw je mee aan het GELUK van jouw kind en van alle Springveren! Dank je wel hiervoor! Wij kunnen dit dagelijks ervaren in het werken met jouw kind. Samen maken we school, samen maken we ons GELUK nog groter!

Sinds september volgen juf Nancy en juf Ingrid een opleiding Mediacoach. Hiervoor deden ze met en zonder de Springveren verschillende bevragingen over het mediagebruik op school. We willen dit nog meer gericht inzetten en een opbouw garanderen.

Komende dinsdag eindigt de aanmeldingsperiode voor de basisschool op www.basisschool-aanmelden.be De week nadien start de aanmeldingsperiode voor onze zesdejaars die naar het secundair onderwijs zullen gaan volgend schooljaar. Volgende week krijgen ze een plaktattoo mee met de nodige info. Twee weken geleden bezochten L5 en L6 opnieuw een secundaire school, ditmaal Heilig Hart en College te Halle. Ze proefden er van wat hen in september dit/volgend jaar te wachten staat.

De meisjes en jongens van het vijfde en zesde leerjaar zijn begonnen met de voorbereidingen van de musical die zal doorgaan op 3, 4 en 5 mei 2023 Hierover krijg je weldra meer info.

Joepie, we gaan wekelijks tijdens de middag met juf Luna naar het park, telkens met een andere klas. L6 en L5 kwamen al aan de beurt. Het park wordt op zondag 26 maart officieel geopend. Iedereen is welkom op de inhuldiging van het monument van Willem Albert en de aansluitende receptie. Nadien kun je ook deelnemen aan andere activiteiten.

Op 11 en 12 maart ging het Bakfestijn in De Moriaan door. Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid! De klassen versierden de zaal in het jaarthema "De Springveer, de wereld rond". Vele vlaggetjes, reispassen, wereldbollen, vogels, vliegtuigen kwamen de bezoekers tegemoet.

Vandaag was het CARNAVAL. Alle juffen en meesters verkleedden zich in een land of vlag. De kinderen kregen uitdagingen geserveerd en moesten raden in welk land hun juf of meester was verkleed: Italië, Frankrijk, Alaska, Gabon... Dat kon je ontdekken door te kijken naar de kledij van je favoriete juf of meester.

Maandag is het verlof: geniet alvast van een welverdiend lang weekend!

Tot dinsdag, de officiële start van de lente!

"Februari: een bruisende maand!"

17/02/2023

Tijdens de laatste week van januari mochten we genieten van de aanwezigheid van meester Timur die samen met juf Els zorgde voor een warm en uitdagend aanbod voor de Poëzieweek! Alles stond in teken van VRIENDSCHAP. Je kon in en rond het schoolgebouw knuffels met gedichten op stoelen vinden. Deze gedichten kwamen uit de hele wereld, je kon ze zowel in de eigen taal als in het Nederlands lezen.

Op de eerste dag van februari konden de Springveren genieten van een vrije dag! De juffen en meesters kregen vandaag les van onze gemeentelijke ICT-dienst. We bestudeerden samen de handleiding en leerlijnen W.O. en zochten naar voorbeelden van mediagebruik. Ons kleuterteam stond stil bij de organisatie van het grootouderfeest. Tenslotte bezocht het hele Springveerteam op elke verdieping van ons prachtig schoolgebouw een klas en evalueerde deze op basis van de aanwezigheid van onze 3 hoofdwaarden (veiligheid/geborgenheid, talenten en interesses, zelfstandig gelukkig zijn).

Tijdens de lessen levenbeschouwelijke vorming stonden de leerlingen van L5 en L6 stil bij de (on)vrijheid van gevangenen uit de wereld. Ze schreven op Schrijf-ze-vrijdag enkele belangrijke brieven en kaartten het onrecht dat sommige mensen ervaren aan.

We zijn ondertussen met 230 Springveren! Na de inschrijvingsperiode van de voorrangsgroepen hebben we nog 9 vrije plaatsen over voor nieuwe kindjes, geboren in 2021 Wens je de school te bezoeken: stuur dan een mailtje naar info.despringveer@gbsbeersel.be. We verwelkomen je graag op onze school!

Onze grootste Springveren (uit L5 en L6) namen samen met juf Anja, juf Nancy, juf Ingrid en meester Erik een kijkje in HORTECO, de bekende tuin- en landbouwschool uit Vilvoorde. In de serres ontdekten we o.a. ananasplanten, bananenbomen en zoveel meer! Tijdens de snuffeldag kregen we meer zicht over het aanbod in deze school. De juffen koppelden meteen een opdracht aan onze uitstap: voor het plantje dat we zelf in een bloempot zetten, gaan we de komende weken extra goed zorgen op school.

Wat een stralende dag: woensdag 15 februari bezochten de grootouders van onze kleuters onze school. Ze gingen met hun kleinkind op wandeling. Ze voerden opdrachten uit a.d.h.v. klei, natuurelementen die ze vonden tijdens de wandeling in ons prachtige park. Na een kopje koffie en een versnapering konden ze huiswaarts keren. Ondertussen haalden alle lagereschoolleerlingen hun vlotte pen uit hun pennenzak om te schrijven aan een prachtig verhaal voor de wedstrijd "De Wondere Pluim".

Donderdag 16 februari werd De Springveer opnieuw de Groene School die opkomt voor de natuur. Tijdens de MOSdag bewezen de leerlingen dat ze de milieu-uitdagingen kunnen aanpakken. De actie #iktrekhetmeaan werd door de MOS-groep omgedoopt tot grootse schooluitdagingsdag! De verschillende batterijen moeten vol zijn om na de vakantie de LEDborden, het licht en wat we verder nodig hebben aan te kunnen steken. Is het hen gelukt? Wordt vervolgd!

Stilaan maken we ons klaar voor het Springveerbakfestijn dat doorgaat op 11 en 12 maart in De Moriaan. Wil je erbij zijn? Alvast bedankt voor jouw steun!

FIJNE VAKANTIE en tot 27 februari!

"Welkom 2023"

27/01/2023

Met 5 nieuwe leerlingen zijn we het nieuwe jaar begonnen! Welkom! Onze schoolwebsite was enkele weken niet zichtbaar. Gelukkig konden interne en externe experts het probleem oplossen. Deze blog passen we elke 3 weken aan. Wil je dus op de hoogte blijven van Springveernieuws, houd deze blog dan zeker in de gaten.

Half januari mochten Elissa, Ludovic en Louis naar de installatievergadering van de Kindergemeenteraad. Wauw, wat een fijne avond met tal van verrassende presentaties van onze 27 verkozenen uit alle Beerselse basisscholen. Louis werd kinderschepen en zal zich met zijn 2 andere schoolgenoten extra inzetten voor een warmer kindvriendelijker sportiever milieuvriendelijker autoluwer Beersel.

In de kleuterschool staat "Mijn lichaam" centraal als essentieel thema. Met een dilemma gaan ze aan de slag om meer te weten te komen over hun eigen lichaam. Aan de hand van verhalen, een klasbrainstorm, spellen, opdrachten worden onze kleuters echte lichaamsexperts.

Tijd ook voor het winterrapport na enkele weken van herhalen, voorbereiden en oplossen van summatieve proeven. De oudercontactavonden richtten we voor iedereen in en het beleidsteam bevroeg vele ouders om onze visietekst-in-wording nog meer tot een gedragen document te maken. We gaan de komende periode verder met interviews bij onze (oud-)leerlingen.

En... joepie, het park is OPEN! We mogen er voluit genieten van alle speeltoestellen en de prachtige natuur. De groendienst kwam afgelopen 38 bomen plaatsen. Zalig om er te vertoeven!

De komende weken bereiden we ons voor op het grootoudermoment in de kleuterschool (15 februari), een schrijfwedstrijd (15 februari), de MOS-dag (16 februari)... De ouderraad en het schoolteam slaan de handen in elkaar voor het grootoudermoment en het bakfestijn (11 en 12 maart): alle hulp is welkom! Wil je sponsor zijn, laat het ook dan weten: bakfestijn.despringveer@gbsbeersel.be

DANK JE WEL!!

"Vaarwel 2022"

23/12/2022

Joepie, Sint en 3 Pieten bezochten ons op 6 december. Wat een dagje! In een oude mobilhome kwamen ze op onze speelplaats aan. De Sint bleek erg versleten schoenen te hebben. Gelukkig hadden tal van Springveren in de verschillende klassen hiervoor oplossingen bedacht. Zo kreeg Sint vele nieuwe schoenen aangereikt! Het werd een geweldige dag voor jong en oud. Dank aan iedereen, tot volgend jaar!

Wist je dat we regelmatig werken in trio's die bestaan uit telkens een Springveer uit L4, L5 en L6? Geen Whizzkidsopdracht te zwaar om uit de weg te gaan!

Juf Laura maakte samen met haar klas L3, haar papa en een helpende papa 5 prachtige kerstbomen uit palettenhout! De 5 kunstwerken werden geveild door juf Anja en meester Erik op de eerste winterbar en brachten meer dan 145 euro op, ten voordele van de Warmste Week dat dit jaar Kansarmoede in de kijker zet.

De winterbar werd een gezellige afsluiter van het eerste trimester: bravo aan alle Springveren voor hun grote inzet, de knappe kunstwerkjes die ze gemaakt hebben ten voordele van de Warmste Week, bravo aan alle juffen en meesters voor hun grote toewijding! Juf Kristien en juf Els begeleidden het mooie kerstkoor dat ons liet genieten van 5 kerstliedjes.

Afgelopen weken waren vele kinderen afwezig wegens ziekte, waardoor we deze en komende weken alles op alles zullen zetten op het inhalen van de gemiste leerstof. We krijgen hiervoor ook extra hulp van juf Luna die sinds 1 december komt ondersteunen in de lagere school.

Fijne vakantie aan iedereen! Onze warmste wensen voor een gezond, leerrijk, hartverwarmend 2023!

SAVE THE DATE: 24 januari: winterrapport voor L1-L6, oudercontact voor L3, L5 en L6, 26 januari: oudercontact voor L1, L2 en L4, digitaal oudercontact op woensdag 25 januari. Uitnodiging volgt! Tevens maken we ons op voor een gezellig grootouderfeestje in onze kleuterschool, dit op woensdag 15 februari 2023 van 10u25 tot 12u05.

"De laatste maand van het jaar!"

5/12/2022

De juffen en meesters lazen tijdens de Voorleesweek in andere (dan hun) klassen voor. Juf Ingrid filmde het hele gebeuren. Binnenkort krijg je het filmpje te zien via Questi!

Tijdens de ouderraadsvergadering van 24 november bedachten we de terugkeer van het bakfestijn, deze keer wel in De Moriaan. Hou alvast 11 en 12 maart vrij in je agenda.

Onze grootste Springveren bezochten Passendale, zowel het museum als het oorlogskerkhof. Het werd een beklijvende leerrijke uitstap!

Na een nieuwe leerlingenraad verkozen de Springveren uit L2 tot en met L6 de Springveerafvaardiging voor de Kindergemeenteraad. Succes, Elissa, Ludovic en Louis!

Wie foto's wil bestellen van beroepsfotograaf Thierry: gebruik de logincode die op het kaartje met de foto van je kind staat. Vind je het niet terug, contacteer dan meester Erik: info.despringveer@gbsbeersel.be

Wat zijn we benieuwd naar morgen, dan komen Sinterklaas en Pieten naar school!! In de kleuterklassen kon je de uitgebreide versiering reeds bewonderen. In de lagere school oefenden enkele klassen al op een muzikale verrassing voor de Sint.

SAVE THE DATE: WINTERBAR op donderdag 22 december 2022, verkoop van tal van lekkers en moois ten voordele van de Warmste Week (dit jaar staat Kinderarmoede centraal).

"Ingestapt, lang weekend, oudercontact en boekenbeurs!"

19/11/2022

4 Springveertjes zijn vlot ingestapt op 7 november in K1A en K1B, onze graadsklasjes waar juf Steffi en juf Shana fijne leeravonturen beleven met onze jongste Springveren!

De voorbije weken konden we volop genieten van de nieuwe speeltuigen: een mikado, buitenkeuken, vaste voetbaldoelen, een basketring, een buitenhuisje, een sprookjestroon met bijzitjes en zoveel meer!

Op 11 november was de school gesloten: dan denken we aan alle mensen die de Wereldoorlog en Wapenstilstand beleefden. We wensen dat door veel te delen de vrede zich mag vermenigvuldigen in onze wereld.

Ook de ouders van het eerste leerjaar en van alle kleuterklassen kwamen naar school voor oudercontact. Heerlijk om jullie te kunnen ontvangen en samen een nog rijker beeld te vormen van jullie kinderen!

Wie foto's wil bestellen van beroepsfotograaf Thierry: gebruik de logincode die op het kaartje met de foto van je kind staat. Vind je het niet terug, contacteer dan meester Erik: info.despringveer@gbsbeersel.be

Wat een geweldige afsluiter van de week: de boekenbeurs! Bedankt voor de fijne gesprekken, de grote hulp, de verbondenheid en... de fantastische opbrengst voor onze school!

Je vond deze week 3 x een briefje van de voorleesweekwedstrijd. Kon je het antwoordformulier samen met je kind al invullen en afgeven aan de klasjuf? Super! Wij hebben alvast keiveel zin in de Voorleesweek die start op maandag 21 november... Overmorgen! Fijn weekend!

"Vakantie!"

28/10/2022

De laatste 2 weken is er veel gebeurd op school: de speeltuigen zijn gekeurd en we mogen ze eindelijk betreden! Joepie! De wafels zijn geleverd en de bestelblaadjes met logincode van de fotograaf gaven we ook mee.

Vandaag beleefden we een bijzondere dag: in de kleuterschool werkten we klasdoorbrekend, in groepjes. Ook in de lagere school gingen we muzisch aan de slag: zo versierden de peters en meters van L4 samen met hun petekinderen uit L1 skeletten, ontwierp L2 een kleurrijk huis en hondenhok, ervaarde L6 hoe het is om een Russisch spel te spelen...

Een nieuwe leerlingenraad is verkozen! 14 geëngageerde Springveren staan te popelen om met juf Marleen en meester Erik samen te komen en hun ideeën voor een nog warmere school te delen.

De nieuwe Springveren die instappen op 7 november kwamen op wenmoment met mama of papa de laatste woensdag voor de vakantie. De 4 zijn klaar om naar school te gaan!

Fijn om zoveel Springveerouders van de lagere school te kunnen ontvangen hebben tijdens het oudercontact. Na de vakantie staan de oudercontacten voor L1 en de kleuterschool op het programma, voor L1, K2, K1B en K1A gedurende de week van 14 november, voor K3 in de week van 28 november. K3 krijgt de komende periode de KOALA-test verder voorgeschoteld.

Save the date: op vrijdag 18 november toveren we onze school om tot een boekenbeurs! Iedereen welkom!

We keken al even uit naar de vakantie en nu kan deze echt beginnen: veel geniet van een welverdiende vakantie!

"Op adem komen"

15/10/2022

De voorbije 2 weken kwamen we op adem. Een verlengd weekend heeft iedereen duidelijk deugd gedaan!

De hele kleuterschool wandelde naar het bos, het zonnetje scheen en we konden proeven van de gezonde boslucht. Onze kleuters brachten de herfst binnen in hun klassen met opgeraapte blaadjes, nootjes, takken die gevallen waren.

Echt steeds op adem kwamen we niet! Op maandag 3 oktober startten we de warme maaltijden en soepen opnieuw op. Dat vergde enkele aanpassingen, na 10 dagen vonden we een goed evenwicht.

Dikke BRAVO aan alle OBSTAKELLOPERS en hun supporters: het was een fijne namiddag op de sportvelden in Beersel.

De studiedag op 7 oktober ging over "Goesting in Diversiteit". Het Springveerteam genoot van de inspirerende sessie met Lieve Lenaerts. Een Springveerouder bezorgde haar naam met de boodschap: zij kan een blijvende indruk en verandering verwezenlijken voor haar publiek.

DANK JULLIE WEL voor de MASSALE WAFELVERKOOP: iets meer dan 1256 dozen bestelden jullie!!! Op dinsdagavond 25 oktober maken we alle bestellingen klaar en op woensdag 26 oktober kunnen jullie de bestellingen meenemen, bij het ophalen van je kind.

FOTO'S: Nog geen bevestiging van de fotograaf wat betreft de bezorging van de logincodes voor de bestellingen van de foto's. We houden jullie op de hoogte!

HERFSTRAPPORT en OUDERCONTACT voor L2, L3, L4, L5 en L6 Op dinsdag 25 oktober krijgt iedere leerling zijn/haar herfstrapport mee, ook kun je als ouder het rapport digitaal inkijken op Questi. Op woensdag 26 oktober gaan oudercontacten digitaal door (voor L2 ook oudercontact op school van 8u30 tot 10u), op donderdag 27 oktober kun je naar school komen voor een oudercontact. We willen iedereen de kans geven om maximaal deel te kunnen nemen aan het oudercontact. We verwachten iedere ouder op gesprek en kijken er alvast naar uit!

Fijn weekend!

"Elke dag iets te doen"

30/09/2022

Vandaag vierden we alle jarige Springveren van augustus en september. Gabriel begeleidde ons op onze schoolorgel en we zongen voluit "Er is een jarig...".

Voor de eerste keer dit schooljaar deden we een evacuatieoefening. Dikke BRAVO aan iedereen, want op 2 minuten waren we buiten!

Vol verwachting kijken we uit naar de speeltuigen die op 10 oktober (onze verlofdag) zullen worden geplaatst.

Omwille van verschillende vermoeide kindjes en vragen van ouders hebben we sinds 23 september een slaapklasje ingericht. We evalueerden de werking en stapten uiteindelijk over naar een slaapgelegenheid in K1A. We zien veel rustende en enkele slapende kindjes tussen 12u30 en 14u. Gelukkig kunnen we de wakkere kindjes ook bieden wat ze nodig hebben.

Morgen starten we de warme maaltijden opnieuw op. In onze 2 hallen zullen respectievelijk de kleuters en kids uit het eerste leerjaar en de Springveren vanaf het tweede leerjaar kunnen genieten van de warme maaltijden.

(VER)KOOP massaal WAFELS: https://www.despringveerouderraad.be/webshop/ ! Bestellen kan tot 12 oktober! Hiermee kunnen we tal van mooie activiteiten (goedkoper/gratis) aanbieden aan al onze Springveren!

L1 en L2 plukten appels en peren op hun fruitbedrijfbezoek. Nu weten ze hoe appels en peren worden geplukt, gesorteerd, verpakt en hoe ze smaken :-)

Woensdag 5 oktober gaat de OBSTAKELLOOP aan de sportzaal in Beersel door! Alle Springveren vanaf het eerste leerjaar mogen hun loopschoenen aantrekken en in de namiddag met (groot)ouder of andere volwassene deelnemen aan de obstakelloop!

SAVE THE DATE: op vrijdag 18 november vanaf 15u20 is er een echte BOEKENBEURS op school èn op woensdag 15 februari 2023 is het GROOTOUDERFEEST voor alle grootouders van onze kleuterSPringveren! We houden jullie verder op de hoogte!

Vrijdag 7 en maandag 10 oktober 2022 is onze school gesloten. Aan wie het samen kan beleven: geniet van een deugddoend lang weekend!

Fijn weekend!

"De eerste weken"

16/09/2022

Ons nieuwe jaarthema leeft! Meester Wesley stapte op STRAPDAG met onze 6 lagereschoolklassen wel 11 km. Op naar de volgende kilometers! De kleuters beleefden een mini-fietsinitiatie op hun eigen STRAPDAG die door het regenweer wat in het water viel... Naar jaarlijkse gewoonte fietsten onze laatstejaars met juf Ingrid, juf Kristien en de gemeenschapswacht naar Beersel om er een inkijk te krijgen in het Kasteel van Beersel.

De 220 Springveren werden in een heuse fotoshootweek door beroepsfotograaf vereeuwigd. Binnenkort krijgen ze een blaadje met inloggegevens mee naar huis. Wij zijn alvast heel erg benieuwd!

In GBS De Springveren koesteren we de verbondenheid tussen verschillende klassen, dit bijvoorbeeld door te kiezen voor een peter-/meterschap tussen L4 en L1, L5 en L2 en tussen L6 en L3 Gedurende 3 schooljaren leren peter/meter en petekind(eren) elkaar beter kennen, kunnen ze steeds bij elkaar terecht voor vragen en eenders wat. Zo was de toekenning van het peter-/meterschap een bijzonder moment voor onze Springveren uit L1 en L4 Juf Steffi en juf Mona daagden hen uit om samen verschillende wereldspellen tot een goed einde te brengen. De turnzaal transformeerde in een supergezellige ontmoetingsplek voor beide klassen. Vanaf nu heeft iedere Springveer uit L1 een meter of peter uit L4

In de kleuterschool werden alle speelplaatskoffers opengesteld tijdens de tienuur- en middagspeeltijden. In geen tijd raakten de kleuters gewoon aan het zorgzaam omgaan met alle materialen uit de koffers. Met een opruimlied, een oproep, en evenzeer spontaan reageerden onze jongere Springveren met enthousiaste handen uit de mouwen wanneer de bel het einde van de speeltijden aankondigde.

Vanaf 3 oktober 2022 richten we met de gemeente en Hanssens Catering opnieuw soep en warme maaltijden in. Bezorg het ingevuld formulier ten laatste op vrijdag 23 september aan de klasjuf. Wij verwerken met plezier jullie tijdige bestelling om zo vlot en rustig te kunnen starten met de warme maaltijden op school.

Bedankt aan alle ouders die hun schatten op tijd naar school brengen! We kunnen hierdoor meteen en tijdig beginnen aan een nieuwe lesdag. Ook zeggen we dankjewel aan iedere ouder die onze lagereschoolkids (vanaf L2 tot en met L6) eerst in rij op de speelplaats laat komen en zijn/haar kind dan ophaalt.

De afgelopen weken waren de wegen naar school vaak een grote uitdaging voor onze Springveren en hun ouders. Niet steeds leek elke weg vlot, veilig en makkelijk begaanbaar. Bedankt voor jullie grote oplettendheid, inzet, medewerking, begrip en zoveel meer. Samen bouwen we aan een veilige warme school met een fantastisch (kinder)park vol keitoffe speeltuigen!

Fijn weekend!

"De wereld rond"

02/09/2022

Gisteren mochten we alweer vele blije Springveren en hun (groot)ouders ontvangen! Aan de poort verwelkomden stewardess/juf Kristien en piloot/meester Erik alle kids met de boodschap: ga met je bagage naar het checkpunt. Daar werd zowel op de lagere als op de kleuterschool gecontroleerd of iedereen alles mee had om de reis doorheen het nieuwe schooljaar (met als bestemmmingen Steffigrad, Shanaïti, Monaco, Marjonokko en zoveel meer) te kunnen aanvatten. En ja, iedereen kon mee aan boord! 218 Springveren telt onze school momenteel. Welkom terug!

We zullen er dit schooljaar opnieuw naar streven om het door de leerlingen zelf gekozen jaarthema "De wereld rond" te laten leven bij alle Springveren.

De eerste dagen kregen de leerlingen tal van uitdagingen voorgeschoteld om elkaar beter te leren kennen, om de afspraken te ontdekken, om nog meer respectvol om te gaan met elkaar, ieder schoolteamlid en alle materiaal.

In ons schoolteam vonden er tevens vernieuwingen plaats: juf Steffi, juf Shana, juf Dominique, juf Jirka, Helga en Britt staan te popelen om het beste van zichzelf te geven.

Het warme weer houdt aan en we konden genieten van enkele buitenspellen!

Volgende week komt beroepsfotograaf Thierry haast iedere dag langs: voor broers en zussen (maandag), voor de lagere school (L3 t.e.m. L6) (dinsdag), voor de kleuters (donderdag) en voor de school-, klas- en pasfoto's + voor L1 en L2 (vrijdag).

Tot maandag! Fijn weekend!

"FIJNE WELVERDIENDE VAKANTIE"

01/07/2022

De Grootste Springveren hebben goed gewerkt voor de OVSG-proeven en hebben knappe resultaten behaald, hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Waar kunnen we nog wat meer op inzetten? Voor meten en lezen kunnen we nog een tandje bijsteken en dat zullen we de komende jaren doen! Onze zesdejaars beleefden een prachtige proclamatie waarin ze dansten op een eigen muziekmix! De dag erna vierden ze het einde van hun Springveerloopbaan met hun juf tijdens een heel fijn klasmoment, alleen op school. Heel veel succes, meisjes en jongens en bedankt voor jullie grote voorbeeldige inzet gedurende al die jaren! We zullen jullie enorm missen en weten zeker: jullie komen er! Altijd welkom!

Juf Rosalie en haar klasje namen afscheid van de kleuterschool tijdens een mooie proclamatie. Ze zongen een zelfgeschreven afscheidslied. De ouderraad gaf hen een passend geschenk. Voor juf Rosalie was het extra aangrijpend, daar ze ervoor gekozen heeft om volgend schooljaar ambulante juf te zijn in de verschillende gemeentescholen van Beersel. We zullen je missen en hopen dat je gauw nog eens bij ons zal terugkomen!

Je hoorde of zag het misschien al: De werken aan het park gaan vooruit! Tegen januari 2023 hopen we er volop te kunnen in spelen!

Bedankt aan alle helpers tijdens onze eerste zomerbar sinds jaren, dankzij jullie en alle bezoekers werd het een groot succes! Ook de optredende Springveren gaf onze ogen te kijk met hun grappen, gezang, dansjes ... en we mochten zelfs genieten van de heerlijke klanken van 2 Springveren die op hun elektrische gitaren een concertje "ten beste gaven".

Het vierde leerjaar ging aan het Kesterbeekmoeras hooien onder leiding van Natuurpuntmedewerkers. Het werd een onvergetelijk en leerrijk avontuur!

Onze meester Dieter van het derde leerjaar verlaat onze school na 7 jaar om directeur te worden van GBS Blokbos te Lot. We zullen je missen en wensen je heel veel voldoening in je nieuwe job!

De vijfde- en zesdeklassers swingden op Pennenzakkenrock en vierden het einde van een bijzonder schooljaar.

Ook namen we afscheid van juf Rinske die een nieuw onderwijsavontuur tegemoet gaat: veel geluk, juf Rinske!

Op 30 juni stopte onze eerste Oekraïneklas. Bedankt aan de 4 Nederlandstalige en 3 Oekraïense vrijwilligers: met jullie hulp konden we het mogelijk maken.

Gelukkig hebben we ook nog heel goed nieuws te melden: juf Shana wordt onze juf van de graadsklas bij de jongste kleuters, dit in nauwe samenwerking met juf Linde die de parallelgraadsklas zal leiden. Juf Marjon neemt het roer over in de derde kleuterklas. In het tweede leerjaar verhuizen juf Elke en juf Laura mee met hun klasje naar het derde leerjaar en komt juf Jirka om de Springveren van de tweede klas heel wat bij te leren! Heel veel succes en welkom aan alle juffen!

Het hele Springveerteam wenst alle Springveren een welverdiende en deugddoende zomervakantie! Op 30 augustus nodigen we alle (op 1 september) instappende Springveertjes en hun ouder(s) uit voor een wenmoment in de kleuterschool. Op 1 en 5 september gaan onze infoavonden per klas door. En nu... stilstaan, genieten, lachen, spelen, bijpraten, rusten...

"Verkeers-, toetsen- en uitstapweken"

18/06/2022

Terwijl de zeeklassers weg waren, kregen de andere klassen de kans om hun fietsbehendigheid te testen en te versterken op het fietsparcours. Grote dank aan de politie van wie we de materialen mochten lenen gedurende 2 weken.

Joepie, alle Springveerkleuters konden op 7 juni op kleuterschoolreis! Ze verkenden het Harry Malterpark in Destelbergen, een leuk relatief "klein" natuurpark. Enkele mama's, papa's, opa's en oma's begeleidden mee om er een fantastische dag van te kunnen maken.

In de lagere school is het herhalen geblazen! Vooral in de klas hernemen we tal van oefeningen, ter controle en voorbereiding op de eindtoetsen.

Naast individuele foto's nam fotograaf Thierry klasfoto's in de jongere kleuterklassen en de derde kleuterklas.

Vorige week namen de grootste Springveren deel aan de OVSG-toetsen. Beheersen ze voldoende de basisleerstof en vaardigheden van de lagere school? We hebben er alvast heel veel vertrouwen in dat ze het tot een goed einde brengen.

We verwelkomden juf Esther als nieuwe juf, zij begeleidt de anderstalige nieuwkomers op maan- en vrijdagen.

Juni is de maand bij uitstek van uitstapjes. Onze tweede en derde kleuterklas verkenden in een echte fietsenwinkel al wat bij een fietsatelier hoort. Juf Steffi nam haar Springveren uit L1 mee op sleeptouw naar het Felixartmuseum in Drogenbos.

Op vrijdag 24 juni is iedereen - ouders, grootouders, sympathisanten, nieuwe ouders, nieuwe leerlingen - WELKOM op onze ZOMERBAR!

"Het is bijna zover!"

05/06/2022

Vrijdag kwamen onze zeespringveren terug uit Nieuwpoort! Aan hun sjaaltjes prijken nu verschillende voorwerpen die ze hebben verdiend door alle activiteiten tot een goed einde te brengen. Ze kunnen krabben en garnalen vangen, het zeeleven bewonderen, zandkastelen bouwen en zoveel meer!

We namen afscheid van enkele Oekraïense leerlingen die of terug naar Oekraïne afreisden of verhuisden naar een meer dichtbijzijnde school.

Gedurende 2 weken schenken we extra aandacht aan het verkeer en trachten we ons gedrag zo goed mogelijk aan te passen. Onze wijkinspecteur kwam eerst wat meer uitleg geven over veiligheid, deze week mochten al enkele klassen hun fietsbehendigheid tonen op het verkeersparcours.

In de onthaalklas startte een nieuw Springveertje! Welkom! Dinsdag 7 juni kan ze meteen mee op schoolreis en woensdag 8 juni komt fotograaf Thierry nog eens langs voor een korte fotoshoot!

Op vrijdag 24 juni is iedereen - ouders, grootouders, sympathisanten, nieuwe ouders, nieuwe leerlingen - WELKOM op onze ZOMERBAR!

Het schooljaar is bijna voorbij, we zijn ondertussen in de laatste maand van dit schooljaar beland! Laten we genieten van dit lang weekend om met nieuwe energie aan onze laatste spurt te kunnen beginnen! Fijn lang weekend!

"We verkennen de wereld!"

25/05/2022

De laatste weken trokken vele kleuterklassen naar het park. Weg van de werken op de weide die ondertussen gestart zijn. De kleuters genieten van de rust en stilte in de natuur.

De Springveren uit het eerste en tweede leerjaar beleefden heerlijke tijden op bosklassen in Hanenbos. Ze gingen er op bosverkenning, klauterden en klommen, luisterden naar fijne bosverhalen... Kortom: ze vergaarden tal van mooie herinneringen!

Wij gaan naar zee! Joepie jee! Onze derde- en vierdeklassers bereidden samen de zeeklassen voor. Zo maakten ze samen vlotten en trachtten deze te laten varen op de beek in het park.

Hooien, wat is dat? Ken je het Kesterbeekmoeras? Hoe kun je de natuur helpen in deze tijd? Vraag het aan onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Zij zetten hun beste beentje voor, onder begeleiding van Natuurpunt vzw.

Woensdag 1 juni vanaf 9u starten de vrije inschrijvingen bij ons op school.

"Ouderdagen"

16/05/2022

De peters en meters van het vierde leerjaar knutselden met hun petekinderen uit het eerste leerjaar als het ware echte robotten van oude elektrische apparaten. De resultaten mogen gezien worden!

De afgelopen dagen kwamen ouders in de kleuterschool een activiteit begeleiden. Eierhoofdjes versieren, verhalen vertellen,een judo-initiatie... De kleuters waren keifier op hun mama/papa!

Het vijfde leerjaar beleefde de afsluiter van een jaar BENDE VAN BEERSEL! Tijdens het slotmoment namen ze het op tegen (en vaak ook met) leerlingen uit andere Beerselse scholen. Ook stelden ze hun schooljaar als bendeleden voor aan de andere scholen. Nadien fietsten ze onder begeleiding van politie en gemeenschapswacht terug naar school.

Tijdens iedere namiddag komt een Nederlandstalige vrijwilliger een taalbad Nederlands geven aan onze Oekraïense Springveren, hun mama's en/of onze Oekraïense vrijwilligers.

Vanmorgen plaatsten werkmannen hekken op de weide. De werken aan het park (met mooie speeltuigen in het vooruitzicht) zullen weldra echt beginnen.

"Groeien!"

29/04/2022

8 nieuwe kleuters startten, alsook 4 nieuwe lagereschoolkids: 6 van hen komen uit Oekraïne en startten officieel in de Oekraïneklas. In de praktijk krijgen ze of in een klas van hun leeftijd of apart met een Oekraïense wiskundejuf of in groepjes met een Nederlandstalige vrijwilliger les.

In de kleuterschool werken we rond het essentieel thema "Groeien". Hoe doe je dat, groeien? Wat heb je nodig om te groeien? Hoe gebeurt dat in de natuur? Deze en tal van andere vragen komen aan bod, dit op vraag en op maat van de Springveertjes.

Wat is het mooiste aan onder-wijzen? Talenten kunnen helpen opsporen? Kinderen zien evolueren? Oud-leerlingen als stagiairs mogen begeleiden op hun weg naar meesterschap? Dat ondervonden we met de komst van oud-Springveer Mats die studeert voor leermeester lichamelijke opvoeding.

We vierden zoals tijdens ieder einde van de maand de jarigen op beide speelplaatsen. Lang zullen ze leven!

Binnenkort beginnen de werken aan de weide waar nu de 5 klaspalen staan: vanaf half mei zullen jullie, (groot-)ouders en andere ophalers ook de Springveren uit de lagere school (L2, L3 en L4) op de lagereschoolspeelplaats kunnen komen ophalen. L5 en L6 kunnen al gemakkelijker zelfstandig naar buiten gaan. Welkom terug, allemaal op onze speelplaatsen!

SAVE THE DATE: ZOMERBAR op vrijdag 24 JUNI 2022 meteen na schooltijd - iedereen is welkom voor een gezellige babbel, een fris drankje, een lekkere snack. Samen klinken we op een bewogen en ondanks alles onvergetelijk mooi schooljaar, alsook op de start van een fantastische zomer!

"Een alternatief"

1 april 2022

Met corona zochten we zo vaak naar een passend alternatief voor tal van activiteiten, zo ook voor ons traditioneel Springveerrestaurant! Dit jaar kozen we voor een Take Away en... het werd een mini-succes! Met de knappe webshop, jullie bestellingen, de vele helpende handen van onze ouderraad en ons Springveerteam verlegden we onze grenzen. Dank aan iedereen!

De lente is in het land en dat wordt stilaan voel- en hoorbaar: de vogeltjes fluiten, de temperaturen gaan omhoog, het blijft langer licht...

Op carnaval konden we genieten van heerlijke frietjes. Thema van dit jaar is een school in beweging, dus kwamen heel wat Springveren en het hele team sportief verkleed naar school.

Onze inzamelactie voor de Oekraïense vluchtelingen leverde vele schoenen, voedingsmiddelen en kleren op. In naam van hen: dank jullie wel!

"Nieuwe avonturen"

18/03/2022

Op maandag 7 maart zongen we voor onze lieve jarige juf Odile, aan telefoon hoorde ze het Springveergezang en de melding dat we met de hele school meer dan 1800 euro hebben ingezameld voor Kom op Tegen Kanker!

De Springveren uit het vijfde en zesde leerjaar beleefden zalige sneeuwklassen in Valmeinier, begeleiders juf Nancy, juf Ingrid en meester Wesley waren net als wij allemaal immens dankbaar van dit te kunnen ervaren en superfier op de Springveren!

We mochten op 7 maart 2 nieuwe Springveertjes verwelkomen!

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. We verwelkomden een Oekraïens Springveertje. Een Russisch sprekende Springveer kon haar al gauw op haar gemak stellen door voor ons en haar zaken te vertalen. Een school als afspiegeling van onze maatschappij: heerlijk, toch?!

"Tijd voor vakantie!"

25/02/2022

Hé, heb je dat gezien? Er staat een podium op de kleuterspeelplaats! Echt? Ja! Dat is voor de presentatie van onze eerste schoolafspraak! Bij de tweede bel staan we rustig en stil in onze rij.

De sneeuwklassers begonnen aan de verdere voorbereidingen, zo ontwierpen ze een knappe sneeuwklasslogan. Stilaan zijn we klaar voor ons vertrek op 7 maart. Om 19u worden we opgehaald door de sneeuwklasbus.

In de tweede en derde kleuterklas testten en observeerden we de Springveertjes op taal- en rekenvaardigheden. We merken een vooruitgang!

Op Dikke Truiendag kregen we bezoek van WOLLO en zongen we voluit het WOLLO-lied. Samen voor het milieu!!

Storm op school. Eerder een storm in een glas water. Gelukkig maar! We denken heel speciaal aan de getroffen personen en alle schade die is toegebracht door de storm. Wat boffen we dat we zelf zo veilig waren!

Op de internationale dag van de moedertaal verwelkomden we alle kinderen en ouders met een extra warme goeiemorgen. We nodigden jullie uit om deze goeiemorgen in jullie moedertaal op te zeggen en te noteren op ons groot whitebord. Wat een (taal)rijkdom in onze Springveer!

Joepie, onze Springveren uit het eerste leerjaar kennen alle letters! Tijd voor een geweldig letterfeest!!

Donderdagavond 24 februari mochten onze 3 verkozenen naar de inhuldiging van de Kindergemeenteraad. Ere-Kinderburgemeester Febe gaf de sjerp na 2 jaar moedig werken door aan kersvers Kinderburgemeester Vic uit GBS Huizingen. Oscar is Kinderschepen en zal samen met Kindergemeenteraadsleden Kato en Abdel onze school en dus de stem van ieder kind vertegenwoordigen. Bravo en heel veel succes, Kato, Abdel en Oscar!

Onze ouderraad steunt ons financieel enorm!! Bestel massaal op de webshop, samen maken we van de Springveer Take Away een geweldige lekkere actie! Alvast bedankt!

Na 7 weken hard werken nemen we een weekje rust. Beleef een fijne deugddoende welverdiende vakantie en tot 7 maart!

"Lichtpuntjes"

11/02/2022

Tot begin deze week hingen de lichtjes nog op in onze school. We haalden ze weg want... stiekem komt de lente al eens piepen...

223 Springveren telt onze school sinds 1 februari, dat kan al tellen, hé!

Na vele onzekere weken van niet-communicatie kregen we bericht: de sneeuwklassen zullen - als de maatregelen en vooral de coronasituatie zo blijven evolueren - doorgaan! Wij gaan met L5 en L6 naar Valmeinier in Frankrijk. De voorbereidingen zijn begonnen!

Tijdens de lessen LBV hielden de leermeesters met de leerlingen uit L5 en L6 Schrijf-ze-vrijdag. Ze schreven een briefje naar de ministers van Justitie uit verschillende landen.

Na de 3 natuurvragen kregen onze Springveren een poëtisch extraatje: een mini-gedichtenwandeling in het prachtige park achter onze school. Dank jullie wel aan onze Gedichtendagwerkgroep!

Knappe winterrapporten voor alle Springveren! Dikke BRAVO!!

Enorm veel dankjewels aan onze ouderraad voor de grote financiële steun: dankzij jullie kunnen we op sneeuw-, bos- en zeeklassen met verschillende begeleiders/leerkrachten en heel veel lekkers en leerrijks onderweg!

Donderdag 17 februari is het Dikke Truiendag! We houden jullie op de hoogte van onze activiteiten!

"Samen komen we er wel!"

28/01/2022

Geen eenvoudige weken met de steeds aangepaste maatregelen. We maakten er het beste van! 2 klassen gingen voor 4 schooldagen dicht. Het derde leerjaar werkte enthousiast verder met de dagplanningen van meester Dieter tijdens het afstandsonderwijs.

Onze gestarte Springveertjes doen het heel goed, zowel in K1A als in K1B!

15 zussen en broers zijn aangemeld voor volgend schooljaar! Welkom!!

Ons zesde leerjaar ging snuffelen in het secundair onderwijs. Hun eerste les Latijn en Techniek verliep vlot! Oud-Springveren Margo en Marieke waren onze geweldige gidsen!

In de kleuterschool werken we rond een essentieel thema per graad: "Is het overal even koud?" voor K1A en K1B, "Een voor jou en twee voor mij. Dat is eerlijk, toch?" voor K2 en K3

De winterrapporten gingen voor 4 klassen mee naar huis, L3 krijgt ze volgende week mee, het eerste leerjaar ontvangt ze in de week van 7 februari. Ook de digitale oudercontacten verliepen (redelijk) vlot. Bedankt, Springveerouders!

Donderdag 27 januari was het Gedichtendag en meteen de start van de Poëzieweek, dit jaar is de natuur ons centraal thema! Iedere 2 dagen krijgen de Springveren een nieuwe vraag voorgeschoteld: "Hebben dieren ook vakantie?" en ... (verrassing)

"Een nieuw begin!"

14/01/2022

Onze raad in dit nieuwe jaar: draag zorg voor jezelf en voor elkaar. Beweeg, lach, leef, wel ontelbare keren, dit vanwege alle Springveren!

De nieuwe SuperSpringveren stelden zich deze week voor. 4 duo's gaan een middag per week rond op onze lagereschoolspeelplaats. Iedere Springveer mag en kan hen aanspreken.

Sinds 10 tot en met 21 januari kunnen alle broers en zussen, alsook kindjes van personeelsleden aangemeld worden via www.basisschool-aanmelden.be Welkom!!

Met de nieuwe coronamaatregelen hebben we jullie al een aantal aanpassingen gestuurd afgelopen week. Hopelijk kunnen we nu gezond en wel verder!

Deze week hadden we in de kleuterschool themaloze week. Zo fijn om met de kindjes samen te spelen, te spreken, te groeien! Volgende week starten we rond een essentieel thema: Is het overal even koud? Winter (voor K1A en K1B). Een voor jou en twee voor mij. Is dat eerlijk? (voor K2 en K3) Samen gaan we op zoek naar verschillende perspectieven binnen dit thema. Verwacht jullie aan vele vragen thuis de komende weken!

In de lagere school zijn we aan de herhaling van leerstof begonnen en maakten al enkele klassen summatieve proeven. We geloven in jullie!

>We willen in het tweede trimester ook meer ons jaarthema in het licht zetten. Dat wordt dus echt BEWEGEND leren voor iedereen!

"Spannende weken!"

10/12/2021

Wat hebben we ernaar uitgekeken: de Sint die zou komen! En ja, de Sint en 2 Mieten zijn op bezoek geweest. We mochten per klas naar buiten om te horen hoe we het gedaan hebben afgelopen jaar. De Sint had immers Zijn Groot Boek vol weetjes mee.

Ondertussen maakte juf Ingrid een knappe film van onze Voorleesweek!

Ondertussen zijn de middagactiviteiten gestart: bij juf Laura kunnen we op dinsdagmiddag per halve klas binnen gezelschapsspelletjes spelen, terwijl we op vrijdag- en maandagmiddagen per klas kunnen gaan lezen in de Leesplek bij juf Kristien.

In de derde kleuterklas openden de K3'tjes een kerstwinkel waar je allerlei kerstartikelen kunt kopen.

De Springveren uit L2 tot en met L6 hebben hun stem uitgebracht voor de nieuwe samenstelling van de Springveer-Kindergemeenteraadsleden: proficiat aan ale 6 kandidaten en dikke proficiat en succes, Oscar, Kato en Abdel!!

Goed nieuws: onze nieuwe telefoons zijn geïnstalleerd, we zijn opnieuw makkelijk bereikbaar!

Kerstrodeneuzendag zal enkel binnenschools doorgaan en we zullen #teamDilliebuttons verkopen in de week van 13 tot en met 17 december + er komt een klusjeskaart voor iedere Springveer; Springveerrestaurant zal een takeaway-jasje krijgen.

Ook waren er nieuwe maatregelen vanaf deze week: onze lagereschoolkids dragen binnen een mondmasker en buiten zijn ze vrij om het aan te houden of uit te doen. De kids gaan er heel knap mee om. Verder gaan we de laatste week van het eerste trimester in want volgende week begint de vervroegde kerstvakantie.

"Veel te doen!"

26/11/2021

De afgelopen 2 weken hebben we meer te maken gehad met afwezigheden. Springveertjes, ouders, collega's: word gauw beter!

Juf Ingrid trakteerde deze keer ook de leerkrachten op een bijtankmomentje tijdens de middag. Heerlijk ontspannen!

In trio's hebben telkens een vierde-, een vijfde- en een zesdeklasser gewerkt aan de vele uitdagingen die de Whizzkidsopdrachten bieden.

Dankzij de werkgroep Voorleesweek beleefden we 2 heerlijke Voorleesweken! Jullie konden via de QR-codes iedere dag een geheimzinnige voorlezer ontmaskeren èn deze week kregen alle klassen elke dag een andere juf of meester die kwam voorlezen uit een prachtig boek!

De SuperSpringveerduo's zijn goed gestart: heb je als Springveer op de lagereschoolspeelplaats tijdens de middag nood aan een babbel of een klankbord, dan zijn de duo's er!

De formulieren van de 6 kandidaten voor de nieuwe Kindergemeenteraad zijn binnen. In december verkiezen we een nieuw Kindergemeenteraadstrio en een nieuwe leerlingenraad.

Geniet van een deugddoend weekend en tot maandag!

"Korte week"

10/11/2021

De 5 gestarte Springveren in K1A en K1B werden hartelijk onthaald met een door de leerlingenraad geschilderd spandoek aan onze schoolpoort.

Ook het eerste leerjaar kreeg hun eerste rapport ooit! Goed gewerkt, meisjes en jongens!!

Binnen het thema rond oorlog en vrede gingen onze vijfde- en zesdejaars actief aan de slag: in Diksmuide bezochten ze de Ijzertoren, op school kookten ze oorlogsrecepten en we ontvingen de gerestaureerde oorlogsaffiche met de namen van oudstrijders waar enkele bekende Alsembergse straatnamen zijn naar vernoemd.

Oudercontacten gaan terug online door. We hopen zoals steeds op jullie grote medewerking.

Morgen en vrijdag geen school! Fijn lang weekend!

"Bijna vakantie... nog zoveel beleefd!"

29/10/2021

De 4 nieuwe kindjes van de onthaalklas kwamen woensdag al eens wennen met mama of papa, ook een startertje in de eerste kleuterklas proefde van enkele uurtjes uit het leven zoals het is: GBS De Springveer. We zijn er klaar voor om jullie op 8 november te ontvangen!

Tijd voor het eerste rapport. Dit vinden jullie online terug via Questi voor Ouders, ook ontvingen jullie het herfstrapport op papier.

Wie rapport zegt, denkt meteen aan... oudercontact! Wat zijn we blij om alle ouders opnieuw "live" op school te mogen ontmoet hebben! Bedankt voor jullie deelname!

De verloren voorwerpen van de lagere school (vanaf tweede leerjaar) kunnen weggegeven worden, nadat jullie kwamen kijken deze week. Gelieve alle spullen zoveel mogelijk te naamtekenen.

Deze week volgden twintig leerlingen uit L5 en L6 de SuperSpringverenopleiding bij meester Erik. Ze werden voor de eerste keer klaargestoomd om in duo vanaf 9 november op de speelplaats te "opereren" als SuperSpringveren. De actieve luisteraars en bemiddelaars zijn er stilaan klaar voor. Alles om samen het welbevinden van al onze Springveren te kunnen verhogen.

Joepie, de meters en peters uit L4 konden met hun petekindjes op een busrit naar een lokale biologische winkel om groenten, fruit en andere voedingsmiddelen. Het vijfde en het tweede leerjaar deden precies hetzelfde op donderdag, dan wel te voet naar een andere winkel uit de buurt. De apotheose kwam vandaag, op vrijdag: iedere klas bereidde op donderdag of vrijdag een eigen receptje met lokale (bio)voeding. Alle leerkrachten zetten mee hun beste beentje voor! We hopen opnieuw als MOS-school te kunnen inzetten op onze gedeelde waarden, dit om onze natuur te eren en de kinderen te laten ervaren dat we allemaal een verschil kunnen maken.

Na enkele weken van voorzichtigheid en steeds hopen dat we gewoon kunnen blijven naar school komen, zullen we vanaf 8 november starten met mondmaskers voor onze Springveren uit het vijfde en zesde leerjaar. Oudercontact zal opnieuw zoveel mogelijk online doorgaan: voor L1 op 9 en 10 november, voor de kleuterschool in de week van 15 november.

De speelplaatsplannen beginnen helemaal vorm te krijgen, de aanvragen voor nieuwe speeltuigen hebben we binnengeleverd aan de gemeente. We hopen in het voorjaar van 2022 enkele fijne speeltuigen bij te hebben!

En nu... genieten van de vakantie!!!

"Weken vliegen voorbij!"

22/10/2021

Geweldig nieuws!! We hebben het gehaald: meer dan 1400 wafeldozen verkocht!! Dat betekent dat we een sportdag cadeau krijgen van de ouderraad! Dank jullie wel iedereen!!

Het laten spelen met de speelbox op de speelplaats werkt goed! Fijn om een halfuurtje met andere materialen te kunnen spelen!

De leerlingenraad kwam met juf Marleen en meester Erik samen om een spandoek te maken voor de nieuwe onthaalklassertjes en het nieuwe Springveertje in K1B. Weldra meer hierover!

Onze 3 kindergemeenteraadsleden mochten met andere Kindergemeenteraadsleden van de andere scholen brainstormen in De Meent rond meer welzijn voor de kinderen van Beersel. Ze hadden tal van ideeën waarmee de jeugddienst aan de slag gaat.

De week van het bos breidden we uit naar weken en we gingen de afgelopen weken naar het park, bossen dichtbij school, op de speelplaats. Af en toe viel een wandeling even in het water om ze dan later in te halen.

In de lagere school hebben enkele klassen deelgenomen aan de wedstrijd rond het nieuwe boek van Marc De Bel. Spannend!

"Lerarendag en zoveel meer!"

8/10/2021

Wie zijn onze grootste leermeesters? De kinderen!

Graag danken we alle ouders om het vertrouwen dat jullie iedere dag in ons stellen. Vanaf deze week mogen de ouders van L1 hun kindjes op de kleuterspeelplaats afhalen en is er wat tijd voor een babbel met juf Steffi. Hebben jullie vragen of opmerkingen: durf te vragen. We maken graag tijd voor jullie!

Dikke proficiat aan alle juffen en meesters voor hun geloof in alle kinderen, hun grote toewijding en sterke inzet!!.

Telkens opnieuw gaan ze op zoek naar innovatieve lessen. Gisteren werkten telkens een Springveer uit het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar in trio aan interessante Whizzkidsopdrachten. Hoe kunnen we snel en efficiënt opzoeken op internet, kritisch omgaan met de media en samenwerken? Hierin en in zoveel meer konden ze groeien.

De leerlingenraad kwam deze week samen en we deelden leuke ideeën om alle Springveren nog meer thuis te helpen laten voelen op school! Wordt vervolgd!

Ondertussen zijn onze Springveren uit het eerste leerjaar al vlot aan het leren lezen en rekenen! Dat gaat al heel vlot! De leerlingen uit het tweede leerjaar gingen met behulp van plattegronden van de school op zoek naar bekende en nog ongekende plekjes op school.

In het projectuur gingen enkele Springveren aan de slag met juf Elke en bouwden spaghettibruggen! Bruggen bouwen we graag iedere dag... samen!

"In beweging"

1/10/2021

In het nieuwe schooljaar willen we door nog meer in te zetten op samenwerking GBS De Springveer terug te laten zijn zoals zij voorheen was: een school waar vanuit verbindende communicatie wordt samengewerkt.

De leesmakkers is zo'n project waarbij de leerlingen uit L5 de leerlingen uit L2 begeleiden bij het lezen.

WAFELS bestellen: wil je onze school steunen, koop dan massaal WAFELS! Dat kan via de webshop!

Ook zoeken we actief naar meer speelplaatsactiviteiten. Zo stelden de vijfde- en zesdeklassers enkele mooie afspraken rond het gebruikmaken van de voetbalgoals op. Wie wanneer verantwoordelijk is voor de goals en binnenkort starten we opnieuw met een speelbox op de speelplaats, telkens voor een andere klas.

In de kleuterschool legden we in september de nadruk op welbevinden en het helpen naar boven brengen van ongekende talenten bij onze jongste Springveertjes. Door themaloos te werken, kunnen we hier meer tijd en ruimte aan besteden.

Vandaag kregen de juffen en meesters les over ontwikkelingsgericht en breed observeren. We willen inzetten op wat kinderen wel al allemaal kunnen en volle aandacht schenken aan hun groei die we hierdoor meer zichtbaar maken.

Iedere dag leren we bij! Fijn lang weekend!!

"STRAPDAG!"

17/09/2021

Vandaag kregen jullie een kaartje met inspiratie voor een gezonder leven mee aan de schoolpoort.

We streven ernaar om dagelijks zoveel mogelijk stappen te zetten!

Vandaag in het bijzonder wilden we iedereen aanmoedigen om - indien mogelijk - meer te voet of met de fiets naar school te komen.

Met alle klassen gingen we vandaag op wandeling in de buurt. Iedere klas kreeg een letteropdracht mee: na het volgen van een parcours ontdekten de Springveren dat ze in de vorm van een letter uit het woord "STRAPDAG" hebben gewandeld.

Afgelopen donderdag trokken de zesdejaars met de fiets naar het kasteel van Beersel. Ze kregen er meer uitleg over dit bijzonder monument.

Ook kwam de fotograaf deze week langs en... dinsdag komt Thierry nog naar school voor de team-, school-, klas- en eventuele pasfoto's!

FIJN WEEKEND!!!

"Welkom, Springveerouders!!"

7/9/2021

Kennismakingsavonden @ school!

Wat zijn we blij om jullie morgen eindelijk terug op school te kunnen verwelkomen!

Gedurende 4 dagen hebben we jullie steeds in kleine groepjes mogen ontvangen in de verschillende klassen waarbij jullie vragen konden stellen aan de juf of meester.

"1 september 2021!"

31/08/2021

GBS De Springveer in BEWEGING, ons nieuw jaarthema!

Wat zijn we blij om jullie morgen te kunnen verwelkomen!

Iedere klasjuf of meester zal jullie in een bepaalde sport uitdagen.

Kleuterouders komen met hun kleuter naar de kleuterspeelplaats via de buitentrap. Lagereschoolouders nemen afscheid aan de poort.

We gaan er een sportief, creatief, gezond, bruisend, verbindend schooljaar van maken! Yes, we can!!

"Laatste week!"

30/06/2021

28 en 29 juni genoten we van leuke sportdagen dankzij de puike organisatie van meester Wesley met vernieuwende sporten en materialen!!

De laatste week beleefden we 2 mooie gesplitste proclamaties van onze afstuderende Springveren uit L6 die dansten op een zelfgeschreven lied (zie Pukkel mini!). De poort staat altijd open voor jullie!!

Dank jullie wel aan iedereen voor alle steun, hulp, samenwerking, inzet, verbondenheid die we mochten voelen tijdens dit schooljaar!!

Fijne welverdiende vakantie aan alle Springveren, Springveerouders en het hele Springveerteam!!

"Laatste weken!"

27/06/2021

De afgelopen weken is er weer veel gebeurd op school! Ondanks of net mede door corona wel anders dan andere schooljaren. Of toch niet?!

Onze zesdejaars legden de OVSG-toetsen af, deze keer in de foyer van ons oude schoolgebouw. Ze konden er geconcentreerd werken en hadden genoeg plaats. Onze grootste Springveren hebben dat goed gedaan!

Ook in de andere klassen maakten de Springveren eindevaluaties en konden we enorm fier op hen zijn. Niet enkel qua punten, ook qua levenshouding hebben we hen zien groeien dit schooljaar!

De grootste kleuters kregen vrijdag 18 juni hun kleuterdiploma, in het bijzijn van hun (plus)ouders, broers en zussen. Ze kregen naast een diploma een leuke springveer om thuis mee te spelen.

GBS De Springveer laat zich kennen als een verbindende school, zo mogen we trots meegeven dat heel wat leerlingen uit de hogere jaren de kleuters helpen tijdens de middag of bij het naar de speelplaats gaan.

Pennenzakkenrock ging niet door voor L5 en L6, vrijdagnamiddag 25 juni kregen ze van jarige juf Ingrid en juf Nancy een mooi alternatief hiervoor, ze gaven een graadsfuifje op de kleuterspeelplaats.

In het zomerrapport vinden jullie, ouders opnieuw het item "Ik evalueer mezelf". De kinderen uit de lagere school mochten zichzelf evalueren voor 3 doelen, die we als school dit en de volgende schooljaren nastreven.

Meester Wesley zorgde voor een mooi en gevarieerd programma van de sportdagen: morgen genieten de kleuters, dinsdag is het de beurt aan de lagereschoolkids.

Dinsdag 29 juni gaat de proclamatie van L6 door. Iedere Springveer uit L6 wordt in gezinsbubbel op school verwacht omstreeks 19u30 Om 20u starten we met de festiviteiten. We respecteren de coronamaatregelen en houden geen receptie. Bedankt voor jullie begrip!

"Week van de waarheid!"

12/06/2021

Afgelopen vrijdag kregen de Springveren hun bestellingen van de musical "Check dit dan" mee naar huis. De pretpakketten werden door onze ouderraad klaargemaakt, de musicalfilm stelden de musicaljuffen Nancy en Ingrid samen. Het hele Springveerteam werkte samen om er een prachtproject van te maken om er fantastische herinneringen aan over te houden, voor iedereen! Bedankt aan alle Springveren, het Springveerteam, de ouderraad, gemeente Beersel, alle medewerkers en sympathisanten!

Denk zeker aan de FOTOWEDSTRIJD! Maak een mooie foto van jullie kijkmoment thuis en stuur deze door naar info@despringveer.be Maak kans op een verrassingspakket!

Morgen is het vaderdag. Graag wensen we alle opvoeders, verzorgers, (groot)vaders, meesters een fijne dag, want morgen is er een voor jullie, ja, dat mag!

Afgelopen week kwamen telkens enkele klassen met hun fietsen naar school. Ze konden voluit genieten van en hun fietsvaardigheden oefenen op het verkeersparcours!

Komende week leggen onze grootste Springveren hun OVSG-toetsen af. We geloven in jullie! Veel succes! Ook de andere lagereschoolspringveren hebben toetsen de volgende dagen: veel succes!!

Vrijdag 18 juni gaat de kleuterproclamatie door. Iedere Springveer uit K3 wordt in gezinsbubbel op school verwacht omstreeks 17u30 Om 18u starten we met de festiviteiten. We respecteren de coronamaatregelen en houden geen receptie. Bedankt voor jullie begrip!

"Wat een weertje!"

04/06/2021

Met het goede weer maakten we al eens een uitstapje naar het park, Kwadeplas en elders in de buurt. Gidsen René en Philippe boeiden onze Springveren uit L3 enorm. We weten dankzij hen meer over de verschillende lagen in het bos, over vogels, over planten.

Meer dan 150 bestellingen mochten we tot vandaag ontvangen via de webshop!!! DANK JULLIE WEL!!! Benieuwd naar de musical? Wij ook!

Afgelopen weken kozen de Springveren uit de lagere school het jaarthema van volgend schooljaar!! Ze konden kiezen uit: "De Springveer in beweging", "Een reis rond de wereld" en "Samen".

De leerlingenraad kwam maandag samen op de speelplaats. Enkele ideeën werden uitgewisseld. In klasbubbel willen we nog enkele fijne momenten beleven voor de grote vakantie begint!

Vandaag stond de lagereschoolspeelplaats "onder water" door de felle regenbuien. Meester Dieter had net de foursquarevelden op de speelplaats gespoten.

GENIET SAMEN van een PRACHTIG WEEKEND! Maandag is het de start van de verkeersweek! Iedere dag mag een klas zijn/haar fiets en fietshelm mee naar school nemen want we maken een fietsparcours klaar!

"Moestuin en schoolmusical"

21/05/2021

Joepie, de moestuinbakken zijn geïnstalleerd! De mannen van de gemeente zetten er 4 plantklaar voor ons! In verschillende klassen wachten reeds vele plantjes om in de moestuin gezet te kunnen worden!

Ondertussen zijn alle klassen volop aan het voorbereiden. Wat? De schoolmusical "Check dit dan"! De klasdansen en haast alle scènes zijn ingeblikt! Benieuwd? Dinsdag krijgen jullie meer info!

Met onze kleuterschool werken we aan een nieuwe methode van vragen stellen: de taxonomie van Bloom. Weldra meer info!

We kregen woensdag ook de langverwachte kapstokken voor het vierde en vijfde leerjaar! Joepie, meer orde in onze school!

Vandaag maakten juf Laura en onze Springveren van L2 tijd voor een verjaardagsfilmpje voor de 100-jarige Yvonne uit 't Zennehart en haar 50-jarige kleindochter Lien!

Geniet van een fijn lang weekend! Maandag geen school! Tot dinsdag!

"Speelplaatsnieuws en PoëzieParKoerwinnares uit onze school"

07/05/2021

Aangezien we graag onze speelplaatsen nieuw leven inblazen, gingen onze Springveren uit de lagere school aan de slag met de bevraging van de Speelplaatswerkgroep. Ze bestudeerden de resultaten en stelden een plan op. We hopen in september heel wat meer speel- en rustmogelijkheden kunnen en mogen creëren op onze 2 speelplaatsen. Vandaag kregen we bezoek van de bibbeheerder Joken en onze schepen van Cultuur Elsie. Zij kwamen Maud feliciteren want haar gedicht werd verkozen tot mooiste van onze school. Zij kreeg een leuk boekenpakket! Aan alle kinderverzorgsters, verpleegsters, moeders, juffen, secretaresses, toezichtsters, vrijwilligers, opvoeders: fijne moederdag op zondag!!!

"Start van het derde trimester"

23/04/2021

Na een paaspauze voor onze lagereschoolleerlingen en 2 weken paasvakantie zijn we blij herstart. In het derde trimester hopen we al wat meer te kunnen doen, in klasbubbel. De leerlingen uit L5 en L6 zijn onder leiding van de musicaljuffen Nancy en Ingrid alvast enthousiast begonnen aan de voorbereidingen van de musical "Check dit dan". De 5 instappers zijn vlot begonnen aan hun Springveercarrière! Opnieuw mochten we rekenen op de hulp van onze grotere Springveren om hen bij regen naar de binnenhal te begeleiden.

"Uitstap, uitdagingen, carnaval en zo"

21/03/2021

Afgelopen week zaten we niet stil. De lagereschoolklassen mochten via een leuk spel hun droomspeelplaats inrichten. Terwijl we in L2 en L5 met Leesmakkers werkten, gingen L3 en L4 op uitstap naar de Herisemmolen. We leerden er wat meer over de geschiedenis van de papiermolen. Zo schepten we papier! Aan het einde van de week bezorgde ter ere van CARNAVAL (19 maart) telkens een klas een uitdaging aan een andere klas. Er werd gedanst op carnavalsmuziek, gehaakt aan het langste touw, een prachtig sjaaltje gepunnikt. Op de kleuterspeelplaats konden we genieten van een voorstelling rond afval. We kregen ook in onze klas ieder ons eigen frietzakje. Wat was dat smullen! Dank u aan de ouderraad voor het financieel steuntje! Morgen is het geen school, dan rusten we uit.

12 maart 2021

12/03/2021

De tijd stond niet stil in GBS De Springveer! Afgelopen week onthulden de regisseurs-juffen van L5 en L6 het thema van onze schoolmusical... Binnenkort hierover meer! De leerlingen van het zesde leerjaar behaalden een mooie plek in de Whizzkidsfinale. In de lagere school gaan onze leerlingen aan de slag met een luchtfoto van de speelplaats. Met munten kunnen ze een groene speelplek creëren. Met al deze ideeën zullen we er iets moois van kunnen maken! Maart is de jeugdboekenmaand en dat zullen alle Springveren geweten hebben: een filmpje, een quiz, de trolleys, een beeldverhaal: van taal houden we allemaal! In het eerste leerjaar staat een feestje op het programma want alle letters zijn gekend! En een dagje in je pyjama of met een slaapattribuut naar school? Ja, hoor, onze school steunt Bednet. Ieder kind heeft recht op grootse Dromen! Volg zeker alle klasblogs. Binnenkort staan deze ook op onze schoolwebsite.

Laatste week van februari 2021

26/02/2021

Wat vliegt de tijd! Ondertussen hebben we heel wat avonturen beleefd! Zo zijn 11 broers en zussen ingeschreven voor de onthaalklas van volgend schooljaar. Het eerste leerjaar leerde al tot 10 rekenen en het getalbeeld 10 kennen. In de kleuterschool werd het oude speeltuig weggehaald. We maken ons klaar voor een nieuw ingerichte speelplek voor onze jongste Springveertjes. Het vijfde en zesde leerjaar heeft deelgenomen aan Whizzkids. Het vijfde behaalde een verdienstelijke plaats, het zesde mag volgende vrijdag de finale spelen. De Springveren uit de hoogste klas hadden een fijn weerzien met oud-Springveren uit het secundair onderwijs. Ze antwoordden op vele van ozne vragen. Tijdens de lessen LBV werkten de leermeesters rond allerlei projecten als leren over vluchtelingen, ouderen en zoveel meer. Ze gingen naar het woonzorgcentrum uit de buurt en videochatten met een inspirerende bewoner. Tevens schreven ze een brief aan de kinderrechtencommissaris. Meer info? Zie onze Pukkel!

Dikke Truienjaar in GBS De Springveer

09/02/2021

Normaal was het 9 februari Dikke Truiendag, dit jaar hebben we samen met de organisatie en met de andere deelnemende "Bende van Beersel"-scholen beslist om er een jaar van te maken. We zullen ons het hele jaar inzetten voor milieuzorg op en buiten school. De vijfdejaars gingen in kleine groepjes langs bij de verschillende klassen om hierover meer te vertellen. Dat hebben ze heel goed gedaan!

Eerste week van februari 2021

07/02/2021

Deze week gebeurde er weer heel wat op GBS De Springveer! Zo deden juf Steffi en haar kapoenen van het eerste leerjaar aan bloemschikken, werkten juf Nancy, juf Laura en de vijfdeklassers als bendeleden van de Bende van Beersel aan enkele energievraagstukken, knutselden juf Elsie en onze tweedekleuterklassers een oma- en opa-attentie in elkaar, konden meester Dieter en onze leerlingen van L3 hun witloofoogst bewonderen en er een heerlijke soep van maken, kwamen opnieuw twee klassen 's middags naar de Leesplek onder leiding van juf Kristien, zongen juf Ingrid en onze laatstejaars een klaslied uit volle borst... Vanaf morgen start de Grootouderweek. We willen jullie, grootouders, vanop afstand laten weten en voelen dat we jullie missen!

Poëzieweek in GBS De Springveer

29/01/2021

Ondertussen zijn we al aan het einde van de eerste maand van 2021! Iedere dag konden jullie een nieuw gedicht van een Springveer ontdekken. 6 gedichten van onze leerlingen zijn onderdeel van het grote PoëzieParKoer dat sinds Gedichtendag (28 januari) te volgen is langs mooie plekjes in onze prachtige gemeente. Onze zesdejaars kregen van hun juf uitleg over het secundair onderwijs en zullen binnenkort hun vragen kunnen stellen aan oud-Springveren tijdens de online vragenrondes die het secundair onderwijs organiseert. In de Leesplek bevroegen we onze leerlingen om onze leeswerking te evalueren en bij te sturen. In de kleuterklassen hadden we het de laatste weken over de winter en ziek zijn. We wensen iedereen een goeie gezondheid om nog 2 weekjes enthousiast te kunnen werken want nadien is het krokusvakantie!

Eerste schoolweken van 2021

15/01/2021

SPRINGVEERNieuwjaarsgedicht: 2021 Springveer

Ik springveer, jij springveert, wij springveren in 2021, een gezond nieuw jaar,

maken we 1, 2, 3, ontelbare keren wel 2021 of vele mooie Dromen Waar...

De speelplekken op de speelplaatsen groeien, vele bloemen en jullie ideeën zullen bloeien,

tablets krijgen we bij, het park breidt uit en binnenkort zingen we in koor heel luid:

Onze school wordt meer en meer een plek waar iedereen zich thuis voelt, 'n leerstek

waar we jullie nog beter leren kennen waar we jullie al eens zullen verwennen

waar jullie telkens leren houden van leren groeien, vallen, opstaan en jullie weren!

We zetten ons in 2021 verder volop voor jullie in zodat jullie naar school komen met nog veel meer zin!

Laatste schoolweek van 2020

18/12/2020

Wat een weekje! Deze week schreven we in sommige klassen gedichten voor de Poëziewedstrijd van de bib, dit naar aanleiding van ons Poëzieparcours dat we inlopen op donderdag 28 januari 2021! We stemden deze week voor de 3 nieuwe kindergemeenteraadsleden: Kato, Lana en Fabio! Norah zal onze binnenschoolse ambassadeur zijn. Zag je de knappe kerstbomen al buiten ons schooldomein? Die zijn van de hand van onze handige Springveren uit L3! De Springveertjes van K2 maakten met hun juf een dankjewelzakje met verrassing voor alle mensen die zich de afgelopen weken en maanden enorm hebben ingezet voor hun medemens. Vandaag vierden we onze jarigen van december. Het hele Springveerteam wenst jullie allemaal een deugddoende vakantie, fijne feestdagen en een veer-lichtend 2021! Tot 4 januari 2021!

Creatieve Springveren!

10/12/2020

Deze week zagen we ontzettend veel creativiteit bij onze Springveren, groot en klein! Samen met hun juf Rosalie maakte K3 een knap videoverhaal a.d.h.v. eigen tekeningen. De scenario's bedachten ze zelf. In L1 zijn ze al een paar lessen aan het timmeren. Resultaat: een knappe knikkerbaan en heel veel blije gezichtjes! Ja, nu kunnen wij ook al timmeren! Meester Dieter ging met L3 aan de slag op de speelplaats. Daar bouwden ze m.b.v. houten planken een kerstboom en voetbalgoalen! In L5 daagde juf Nancy haar klas uit om het klaslokaal te versieren. De Springveren leerden elkaar allerlei manieren aan om kunstwerken te ontwerpen. Onze school bruist!

Tweede post

8/12/2020

Afgelopen vrijdag dansten alle Springveren op de tonen van "Porselein". 's Morgens konden we via praatbox op ons klasledbord een gesprekje hebben met Sinterklaas. Nadien maakten we ons klaar voor Rode Neuzendag. Dank jullie wel aan alle Springveren voor hun grote inzet en voor de massale verkoop van Tekenfundartikelen!! Meer dan 500 artikelen werden verkocht: BRAVO!!

Eerste post

1/12/2020

Welkom op de vernieuwde website van GBS De Springveer Alsemberg. Op deze blog kom je alle nieuwtjes en updates te weten. Kom regelmatig maar eens kijken!