Schoolraad

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

 • Overleg bij: o.a.schoolreglement, beleidsplan CLB, extra murosactiviteiten, welzijn- en veiligheidsbeleid in de school, bijdrageregeling.
 • Advies bij: samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten - bus en busbegeleiding, professionaliseringsbeleid, projecten

De huidige schoolraad bestaat uit:

De vertegenwoordigers van het schoolbestuur

 • Bruno Lerminiaux, Schepen van onderwijs
 • Erik Chabert, directeur

De vertegenwoordigers van het personeel

 • Elsie Merckx
 • Els Ecker
 • Ingrid Ghyselinck

De vertegenwoordigers van de ouders

 • Maud Cochet
 • Eva Duyck
 • Ben Houbrechts

De gecoöpteerden voor de lokale gemeenschap

 • Chantal Rodts
 • Annick De Meyere
 • Katleen Claeys

Voorzitter

 • Els Ecker

Secretaris

 • Elsie Merckx

De duur van het mandaat van de vertegenwoordigers van de ouders, personeel en lokale gemeenschap is beperkt tot maximaal vier jaar of de resterende duur van het mandaat en is hernieuwbaar.

De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.