Springveervisie (°2023): Een gedragen schoolvisie

Dag (toekomstige) Springveer! Welkom!

Dat je leerproces als een springveer mag zijn: als een spiraal van (nog) niet-weten naar door-leven, ga je aan de slag met je hoofd, hart en handen, van het oude gekende naar nieuwe verruimende inzichten en competenties, door ervaringen (leermomenten), dat je je veilig en geborgen mag weten en voelen in de warme en gepassioneerde begeleiding van het gedeelde en sterk betrokken partnerschap van ouders en ons, het Springveerteam, langs (aan)gepaste leerpaden waarbij je handvaten, tijd en ruimte krijgt om jezelf, ieder ander en de wereld beter te leren kennen en begrijpen, om te reflecteren, om hulpbronnen te leren gebruiken en waarbij je je eigen leerproces kunt bijsturen om stapsgewijs zelfbewust, gelukkig, ondernemend en kritisch jong-volwassen te worden.

Op onze school willen we als team hand in hand met jou en je ouder(s)/opvoeder(s) inzetten op jouw veiligheid & geborgenheid, zelfsturing (autodidact/levensecht leren) en talenten & interesses.

Zo ga je hier uiteindelijk weg met en uit een stevige basis(school) om veerkrachtig en zelfstandig tot leren en leven te komen, om in jezelf te geloven, je talenten en interesses te kunnen ontplooien in onze school en de veranderende wereld. Een wereld waar je je goed en betrokken voelt, waar je vooral kan (blijven) dromen…

Dan kunnen we zeggen, ja, we hebben ons doel voor en met jou bereikt!

Altijd welkom!

Het Springveerteam