De Ouderraad

Wij zijn een groep vrijwillige (en zeer sympathieke) mama's en papa's die samen de ouderraad van de GBS De Springveer vormen. Wij zetten ons in voor de leerlingen en de school. We werken samen met het schoolteam en de directie om er een toffe school van te maken voor onze kinderen.

De ouderraad organiseert en helpt bij georganiseerde activiteiten voor en door de leerlingen en de school. Dankzij de verschillende activiteiten van de ouderraad en diens opbrengsten kunnen we helpen in het bekostigen van:

  • Boerderij-, zee- en sneeuwklassen
  • Culturele activiteiten als film- en toneelbezoek
  • Vervoerskosten bij uitstappen
  • Klasmateriaal
  • ...

De ouderraad komt ongeveer 1 keer per maand samen. Tijdens deze vergaderingen worden allerlei onderwerpen besproken die verband houden met de school, de kinderen en de ouders. Daarnaast zijn er ook werkgroepen die zich inzetten voor bepaalde activiteiten van de ouderraad. Samen met de helpende handen en het schoolteam investeren we in een warme en kwaliteitsvolle school. De ouderraad is evenzeer vertegenwoordigd in de schoolraad en draagt daar ook de stem uit van de ouders bij de gemeente Beersel.

Heb je een vraag, suggestie, bedenking,...? Heb je zin gekregen om deel uit te maken van de ouderraad? Wil je lid worden of een helpende hand zijn? Spreekt een bepaalde activiteit jou aan en wil je daar mee je schouders onder zetten? Vele handen maken licht werk! Zo zijn alle beetjes van uw tijd welkom.