Schoolteam

GBS De Springveer 2023-2024

Kleuterteam

K1A:juf Linde en juf Steffi D ondersteund door juf Griet (kinderverzorgster)
K1B:juf Marjon en juf Rinske ondersteund door juf Griet (kinderverzorgster)
K2: juf Elsie
K3: juf Dominique

Kleuterturnen: op dins- en woensdagvoormiddag: meester Wesley

SES-leerkrachten:
juf Rinske
juf Steffi (Happy Kids)
juf Odile (ondersteuner, ziekteverlof vanaf 18/9/2023 tot einde schooljaar)
juf Karin (op pensioen vanaf 1/1/2024)
juf Caroline (vanaf 1/1/2024)
juf Els (alle klassen, Uitdagend Werk en Leesplek)
meester Jerko (kinderverzorging op dinsdagvoormiddag)
...

Leescoach, kleuter- en zorgcoördinator: juf Els

Lagere schoolteam

L1:juf Steffi H (maan-, dins-, donder- en vrijdag) en juf Steffi D/juf “Stiftje” (woensdag)
L2:juf Jirka
L3:juf Elke (maan- en dinsdag) en juf Laura (woens-, donder- en vrijdag)
L4:juf Mona
L5:juf Kristien (maan- en dinsdag) en juf Nancy (woens-, donder en vrijdag)
L6:juf Ingrid

Leermeester L.O. en zwemmen:meester Wesley (maan- en donderdag)
Leermeester NCZ (niet-confessionele zedenleer):juf Marleen
Leermeester PEGO (protestants-evangelische godsdienst):juf Isabelle
Leermeester RKG(rooms-katholieke godsdienst):juf Liesje
Leermeester ISL(islamitische godsdienst):meester Hüseyin

SES-leerkrachten:
juf Marleen (begrijpend lezen)
juf Laura
juf Kristien
juf Karin (op pensioen vanaf 1/1/2024)
juf Steffi (L1, L5, L6 en Happy Kids in alle lagere schoolklassen)
juf Els (L1 en alle klassen leesplek)
juf Anja (rekengroepje L1-L2-L3, remediëring L4 en Trajecten)
juf Elke (Project Uitdagend Werk L3, L4, L5 en L6)
juf Nancy (Traject Remediëring L4, L5 en L6)
juf Rita (OKAN K3 en lagere school)
meester Marcel (OKAN lagere school)

Beleidsmedewerker en zorgcoördinator lagere school:juf Anja

Toezichters:
KLEUTERSCHOOLspeelplaats: Sabrina, Luc en een leerkracht
LAGERE SCHOOLspeelplaats: Caroline en Monique

Secretariaat:
Else (maandag)
Britt (maan-, donder- en vrijdag)
Leen (dinsdag)
Ellen (woensdag)

Directie: meester Erik