De Horizon

De Horizon vzw werkt volgens het principe van parascolair inhoud- en taakgericht taalonderwijs en biedt spelenderwijs lessen Nederlands aan kinderen met een taalachterstand. Daarnaast organiseert vzw De Horizon socio-culturele activiteiten en hebben we een uitgebreide expertise opgebouwd in het begeleiden van lezen op school! GBS De Springveer is een samenwerking aangegaan met De Horizon vzw rond leesmotivatie bij kinderen. We zoeken steeds naar uitdagende taalactiviteiten zowel tijdens als na de lesuren. Vzw De Horizon inspireert ons hierbij met haar jarenlange expertise.

Neem een kijkje op www.dehorizonvzw.org